Cartref | Amdanom ni

Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaCh) drwy roi cyllid twf.

Gallwn fuddsoddi rhwng £1,000 a £3 filiwn ar y tro ac rydym yn cynnig buddsoddiadau dyled (micro-fenthyciadau a benthyciadau), mesanîn a buddsoddiadau ecwiti.

Gall Cyllid Cymru hefyd gynghreirio / cyd-fuddsoddi i sicrhau bod gan BBaCh y cyfalaf sydd ei angen arno.

Gallwn hefyd fuddsoddi ar bob cam (cam cynnar, cyfalaf datblygu, yn ogystal ag olyniaeth a chaffael).

Arian a fuddsoddir gennym

Ar hyn o bryd rydym yn rheoli 11 o gronfeydd yng Nghymru (10 i fusnesau):

Cronfa Gyda chefnogaeth gan Statws
Cronfa Fuddsoddi BBaCh Cymru, sy’n werth £40 miliwn Llywodraeth Cymru ac Barclays Buddsoddi
Cronfa Fenthyciadau Microfusnesau Cymru, sy’n werth £12 miliwn Llywodraeth Cymru Buddsoddi
Cronfa Datblygu Eiddo Cymru, sy’n werth £10 miliwn* Llywodraeth Cymru Buddsoddi
Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru gwerth £25 miliwn Llywodraeth Cymru Buddsoddi
Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru gwerth £7.5 miliwn Llywodraeth Cymru Buddsoddi
Cronfa Twf Cyfalaf Cymru gwerth £25 miliwn Llywodraeth Cymru Buddsoddi
Gronfa Fuddsoddi mewn Mentrau Technoleg gwerth £10 milliwn Llywodraeth Cymru Buddsoddi
Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru gwerth £50 milliwn** Llywodraeth Cymru Buddsoddi
Cymorth i Brynu – Cymru: Cronfa Benthyciad Rhannu Ecwiti gwerth £454 miliwn Llywodraeth Cymru Buddsoddi
Cronfa Busnes Cymru gwerth £136 miliwn ERDF, Llywodraeth Cymru Buddsoddi
Cronfa JEREMIE Cymru, sy’n werth £157.5 miliwn EIB, ERDF, Llywodraeth Cymru Fuddsoddi yn llawn

 

Allwedd

  • *Ailgylchadwy
  • **Cynnal cronfa

Cwmni buddsoddi Cymreig

Sefydlwyd Cyllid Cymru yn 2001 i fuddsoddi mewn BBaCh yng Nghymru, ac rydym wedi bod yn buddsoddi ynddynt byth ers hynny. Mae ein tîm fuddsoddwyr proffesiynol yn gweithio ar hyd a lled Cymru, yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd, Llanelli, Y Drenewydd a Llanelwy.

Maent yn gweithio gyda BBaCh er mwyn deall eu cynlluniau twf a chynnig pecyn ariannu strwythuredig i ddiwallu eu hanghenion.

Dyma ragor o wybodaeth am ein tîm o fuddsoddwyr proffesiynol sy’n gweithio i Cyllid Cymru.

Mae Cyllid Cymru yn rhan o Grŵp Cyllid Cymru.

Grŵp Cyllid Cymru

Un o’r cwmnïau buddsoddi mewn BBaCh rhanbarthol mwyaf yn y DU yw Grŵp Cyllid Cymru ac mae’n darparu cyfalaf twf i BBaCh yn y DU.

Mae'r Grŵp yn cynnwys Cyllid Cymru ac FW Capital, sy’n buddsoddi mewn BBaCh yn ogystal á xénos, sef rhwydwaith o angylion busnes.

Darllenwch am berfformiad buddsoddi Grŵp Cyllid Cymru. Dolenni perthnasol