Cartref | Amdanom ni | Banc Datblygu Cymru

Banc Datblygu Cymru

Ased cenedlaethol strategol ar gyfer Cymru fwy ffyniannus


Trosolwg strategol

Nod Banc Datblygu Cymru yw rhyddhau potensial economi Cymru drwy gynyddu’r cyllid cynaliadwy ac effeithiol a ddarperir i fusnesau Cymru. .

Darllenwch drosolwg strategol llawn Banc Datblygu Cymru isod

 

Lansio fis Hydref

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Phrif Weithredwr Cyllid Cymru, Giles Thorley, wedi cyhoeddi y bydd Banc Datblygu Cymru yn cael ei lansio ym mis Hydref.

.

Ymholiadau

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol am Fanc Datblygu Cymru, cysylltwch â:
info@financewales.co.uk


Ar gyfer unrhyw ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â:
dbw@wearecowshed.co.uk