Cartref | Cyllid busnes | Yn dechrau busnes

Cyfalaf datblygu ac ehangu

Pecynnau buddsoddiadau dyled ac ecwiti pwrpasol wedi’u cynllunio i hybu eich busnes a chyflymu twf.


Tyfu eich busnes

Gall cyfalaf datblygu neu ehangu roi hwb i ragolygon twf eich busnes a’ch galluogi i:

  • Gyflwyno cynnyrch a gwasanaethau newydd
  • Ehangu i farchnadoedd newydd
  • Datblygu sianeli gwerthu newydd
  • Prynu cyfarpar, offer neu beiriannau newydd
  • Prynu stoc i ddiwallu galw cynyddol
  • Symud i eiddo mwy
 

Dewiswch eich buddsoddiad