Cartref | Cyllid busnes | Yn prynu busnes

Dechrau busnes

Gall Cyllid Cymru cynorthwyo busnesau Cymraeg newydd sydd yn targedi busnesau (B2B) a chwsmeriaid (B2C) gyda buddsoddiadau fusnesau newydd a busnesau ifainc.

 

Sut allwn ni helpu

Gallai’r blynyddoedd cynnar fod yn amser heriol i fusnes. Gall Cyllid Cymru ddarparu cyllid os ydych chi’n:

  • Dechrau eich busnes
  • Edrych i gyllido’ch cwmni yn y dyddiau cynnar

O fuddsoddiadau micro hyd at fuddsoddiadau ecwiti o filiwn o bunnoedd, rydym ni’n darparu cyllid wedi’i theilwra at fusnesau newydd a busnesau ifainc  i gynorthwyo’ch busnes


Dewiswch eich buddsoddiad