Cartref | Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Enw busnes *
* Rhowch eich enw busnes
Enw cyntaf *
* Rhowch eich enw cyntaf
Ffôn *
* Rhowch eich rhif ffôn
Natur y busnes
Swm y buddsoddiad
A oes gennych gynllun busnes?
Cysylltwch â fi drwy *
* Dewiswch opsiwn
Iaith *
* Dewiswch opsiwn
Cod Post *
* Rhowch eich cod post
Enw olaf *
* Rhowch eich enw olaf
E-bost *
* Rhowch eich e-bost
Y flwyddyn y dechreuwyd masnachu
Math o fuddsoddiad
Sut wnaethoch chi glywed am Cyllid Cymru? *
* Dewiswch opsiwn
Eich neges

JavaScript must be enabled in order for you to use this map

Caerdydd Llanelli Y Drenewydd Llanelwy

Caerdydd


1 Capital Quarter
Stryd Tyndall, Caerdydd
CF10 4BZ
Ffôn: 0800 587 4140
Ffacs: 029 2033 8101

Llanelli


Uned 12
Canolfan Menter Beacon
Dafen
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA14 8LQ

Y Drenewydd


Ty Dewi Sant
Ffordd Newydd
Y Drenewydd
SY16 1RB

Llanelwy


OpTIC
Ffordd William Morgan
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
LL17 0JD