Cartref | Gofynnwch ni | Amser ffurflen

Pa mor hir fydd y broses ymgeisio?

Mae'r amser mae'n ei gymryd i fynd yn ôl i chi yn dibynnu ar faint a chymhlethdod eich cais.

Gellir gweld trosolwg manwl o'r broses fuddsoddi yn y fan yma.