Cartref | Gofynnwch ni | Gwarant sydd ei hangen

Pa warant sydd angen arnoch chi?

Gydag unrhyw ddeliau dyled gall Cyllid Cymru cymryd gwarant llawn, rhannol neu dim gwarant. Mae’r gwarant yn gallu dod o afaelyddion y busnes neu fechnïon personol.

Mae lefel y gwarant sy’n cael ei rhoi yn dylanwadu cyfradd llog y ddyled.