Cartref | Gofynnwch ni | Help cynllun busnes

A fydda’ i’n gallu cael unrhyw help gyda fy nghynllun busnes?

Mae angen cynllun busnes ar gyfer eich cais gan ei fod yn dangos buddsoddwyr a oes gennych achos busnes cryf dros fuddsoddi.
Dylai eich cynllun busnes dangos eich arbenigedd yn eich diwydiant ac ymwybyddiaeth gref o sut y bydd y cyfalaf yn cael ei ddefnyddio.

Gallwch ddarllen mwy am yr hyn mae Cyllid Cymru yn ei gwneud yn ofynnol oddi wrth eich cynllun busnes drwy ymweld â’n adran cynllun busnes.

Gallwch hefyd gael cyngor ar ysgrifennu cynllun busnes Busnes Cymru.