Cartref | mighty micro

Busnesau micro mawreddog!


Sut y gallwn ni helpu

Benthyciadau Busnes i'ch helpu i wneud eich busnes micro yn un mawreddog

  • Benthyciadau hyblyg ar gyfer busnesau newydd a busnesau sy'n tyfu (£1k - £100k)
  • Cefnogaeth ymroddedig ar gyfer perchnogion micro fusnesau
  • Benthyciadau trac cyflym am hyd at £10k ar gyfer busnesau sefydledig 

 


 

Meini prawf buddsoddi

I gael eich ystyried ar gyfer cyllid, bydd angen i chi:

  • Ddarparu cynllun busnes dwy flynedd i gefnogi eich cais
  • Lenwi ffurflen gais 
  • Llenwch ffurflen gais darparu'r dogfennau ategol angenrheidiol

 


 

Beth nesaf?

I holi am fuddsoddiad gan Cyllid Cymru, cysylltwch â ni

 

 
Enw busnes *
* Rhowch eich enw busnes
Enw cyntaf *
* Rhowch eich enw cyntaf
Ffôn *
* Rhowch eich rhif ffôn
Natur y busnes
Swm y buddsoddiad
A oes gennych gynllun busnes?
Cysylltwch â fi drwy *
* Dewiswch opsiwn
Iaith *
* Dewiswch opsiwn
Cod Post *
* Rhowch eich cod post
Enw olaf *
* Rhowch eich enw olaf
E-bost *
* Rhowch eich e-bost
Y flwyddyn y dechreuwyd masnachu
Math o fuddsoddiad
Sut wnaethoch chi glywed am Cyllid Cymru? *
* Dewiswch opsiwn
Eich neges

 


Gall eich benthyciad fod wedi ei sicrhau yn rhannol neu'n llawn ar asedau eich busnes neu gyda gwarant (au) personol. Mewn rhai achosion, mae'n bosibl na fyddwn yn gofyn am sicrhad o'r fath, ond yn gyffredinol, gall y lefel o sicrhad a ddarperir effeithio ar y gyfradd log y byddwn yn ei godi arnoch.

Mae Buddsoddiadau Cyllid Cymru Cyfyngedig (10) yn cael ei awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer gweithgareddau a reoleiddir sy'n ymwneud â chred.