Cartref | Newyddion ac blog | Digwyddiadau

Digwyddiadau

Mae Cyllid Cymru yn cymryd rhan mewn nifer fawr o ddigwyddiadau busnes ar hyd a lled Cymru lle rydym yn cwrdd â BBaCh a'u cynghorwyr. Ceir rhagor o wybodaeth yn ein calendr digwyddiadau.


Ymholiadau am ddigwyddiadau

Cysylltwch â Louise Butler:

26/10/2017

Sioeau Busnes Cymru: Abertawe 2017

Mae Cyllid Cymru yn arddangos yn Sioeau Busnesau Cymru – Abertawe ar 26 Hydref.

Darllen mwy

24/10/2017

Cyllid ar gyfer Arloesedd

Ymunwch â ni yn y digwyddiad brecwast hwn am ddim hwn i archwilio'r gwahanol opsiynau ariannu sydd ar gael ar gyfer busnesau arloesol yma yng Nghymru.

Darllen mwy

06/10/2017

Gwobrau Busnes Powys 2017

Mae Cyllid Cymru yn noddi'r Wobr Twf yng Ngwobrau Busnes Powys 2017, a drefnwyd gan Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru.

Darllen mwy

29/09/2017

Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017

Mae Swyddog Buddsoddi Newydd Cyllid Cymru, Bethan Bannister, yn mynychu Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, a gynhelir gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

Darllen mwy

28/09/2017

Gwobrau Insider Dealmaker Cymru 2017

Mae Cyllid Cymru yn mynychu Gwobrau Insider Dealmaker Cymru ar yr 28ain o Fedi, ac rydym yn falch unwaith eto o fod yn noddi Tîm Cyllid Corfforaethol y Flwyddyn.

Darllen mwy

28/09/2017

Brecwast busnes rhyngwladol

P'un a yw eich busnes eisoes yn masnachu'n rhyngwladol neu fe hoffech ymestyn i farchnadoedd newydd.

Darllen mwy

26/09/2017

Cynhadledd Twf Busnes Gogledd Cymru

Mae Cyllid Cymru yn falch o fod yn arddangos yng Nghynhadledd Twf Busnes Gogledd Cymru a gynhelir gan Twf Busnes Gogledd Cymru.

Darllen mwy

21/09/2017

Rhwydweithio ar gyfer Arloesedd– dyfodol dylunio & adeiladu tai yng Nghymru

Ymunwch â Cyllid Cymru mewn digwyddiad rhwydweithio ym mis Medi er mwyn hybu twf arloesedd yn y farchnad dai yng Nghymru.

Darllen mwy

First
Previous
    Next
    Last