22/06/2007

Rhyddhau cyfranddaliadau Enfis yn selop ymadawiad llwyddiannus i Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru wedi ymadael yn llwyddiannus o’i fuddsoddiad yn Enfis Group Ccc o Abertawe. Mae’r darparydd cyllid masnachol i fusnesau bach a chanolig Cymru wedi gwerthu ei holl gyfranddaliad yn y cwmni a restrir ar AIM ar ôl dau gylch ariannu yn gyfanswm o £600,000.


Mae Enfis yn gwmni a ddeilliodd o Brifysgol Abertawe a thyfodd yn un o brif ddatblygwyr a chyflenwyr araeau deuodau gollwng golau (LED) pŵer uchel a ‘pheiriannau ysgafn craff’ gyda llawer o Eiddo Deallusol.

Mae’r cwmni wedi cyhoeddi sawl cytundeb sylweddol yn yr ychydig fisoedd diwethaf sydd wedi help i gadarnhau ei sefyllfa o fewn y farchnad LED fyd-eang, gyda’r diweddaraf yn gontract gyda chwmni dyfeisiau meddygol o Ffrainc i gyflenwi peiriannau golau LED craff i’w defnyddio mewn dyfeisiau meddygol ffototherapi.

Roedd Enfis wedi derbyn cyllid ecwiti dechreuol gan y Wesley Clover Corporation a gadeirir gan Syr Terry Matthews ac yn 2004 gwnaeth Cyllid Cymru ei ddau gylch cyntaf o fuddsoddiad. Ynghyd â Wesley Clover, gwnaed dau gylch pellach o fuddsoddiadau yn 2005 a 2006 cyn i’r cwmni ryddhau cyfranddaliadau ar AIM ym mis Mawrth eleni.

Mae’r ymadawiad wedi rhoi dychweliad 1.5x ar fuddsoddiad Cyllid Cymru. Mae enillion buddsoddiad llwyddiannus yn galluogi Cyllid Cymru i ail-fuddsoddi mewn hyd yn oed fwy o fusnesau bach a chanolig twf uchel yng Nghymru.

Dywedodd Peter Wright, Cyfarwyddwr Buddsoddi Cyllid Cymru: “Mae ein buddsoddiad yn Enfis wedi helpu’r cwmni i ddatblygu ei dechnoleg i’r graddau fod ganddo yn awr eiddo deallusol helaeth a throedle cryf o fewn y farchnad fyd-eang.

“Cafodd y cwmni ei restru’n llwyddiannus ar AIM ac mae’n awr yn addas fod Cyllid Cymru yn ymadael y buddsoddiad. Mae hyn yn unol â’n polisi buddsoddiad safonol, ar ôl helpu’r cwmni i gyflawni ei eiddo deallusol a’i botensial twf byd-eang cryf.”

Dywedodd Shaun Oxenham, Prif Swyddog Gweithredol Enfis, y bu’r buddsoddiad gan Cyllid Cymru yn ffactor pwysig yn eu twf. “Ers rhyddhau cyfranddaliadau’n llwyddiannus ar AIM ym mis Mawrth, rydym wedi sicrhau nifer o gytundebau dosbarthu newydd sydd wedi cadarnhau ein lle arweiniol o fewn y diwydiant. Mae buddsoddiad Cyllid Cymru wedi’n helpu i gyflawni hyn ac wedi rhoi sylfaen ar gyfer twf i’r cwmni.”

Y cytundeb yw’r diweddaraf mewn nifer o werthiannau llwyddiannus i Cyllid Cymru. Ym mis Mawrth gwerthodd ei gyfran ecwiti yn Alito, cwmni meddalwedd arbenigol ar gaffaeliad. Prynwyd y cwmni gan Proactis mewn cytundeb yn werth hyd at £3.25 miliwn. Roedd Cyllid Cymru wedi buddsoddi £400,000 yn y cwmni yn 2005.

Ym mis Ionawr, gwerthodd Cyllid Cymru ei gyfran yn howies, cwmni brand chwaraeon egniol o Orllewin Cymru, yn dilyn dau gylch o fuddsoddiad ecwiti yn gyfanswm o £600,000. Prynwyd y cwmni gan Timberland, cwmni blaenllaw o’r Unol Daleithiau sy’n gwerthu esgidiau a dillad.