07/06/2010

Pennaeth Rhaglen Cymrodoriaeth Kauffman yn ymweld â Chymru

Mae pennaeth Rhaglen Cymrodoriaeth Kauffman, cynllun rhyngwladol i ddynodi a datblygu arweinwyr byd-eang mewn cyfalaf menter, wedi cwrdd gyda ffigurau allweddol sy’n ymwneud â chefnogi a buddsoddi mewn busnesau cyfnod cynnar, seiliedig ar dechnoleg yng Nghymru.


Dywedodd Phil Wickman, Prif Swyddog Gweithredol Canolfan Addysg Menter sy’n seiliedig yng Nghaliffornia ac sy’n rhedeg Rhaglen Cymrodoriaeth Kauffman, fod y rhwydwaith cefnogaeth a buddsoddiad yng Nghymru yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer yr ecosystem cyfnod cynnar.

Roedd ei ymweliad, dan arweiniad Jocelyn Brown sydd gyda Cyllid Cymru ar hyn o bryd fel Cymrawd Kauffman, yn cynnwys cyfarfodydd gydag Ocelus Cyf ac Altech Software Cyf, dau gwmni y buddsoddodd Cyllid Cymru ynddynt. Cyfarfu hefyd â David Jones, angel busnes xénos a’r Athro David Brooksbank o UWIC, goruchwyliwr ymchwil academaidd ar gyfer Rhaglen Kauffman Cyllid Cymru.

Mae Brown yn un o 25 i 30 Cymrawd Kauffman a benodir bob blwyddyn ym mhob rhan o’r byd, Gan weithio’n llawn-amser mewn cwmni cyfalaf menter, mae pob Cymrawd Kauffman yn cymryd rhan mewn prentisiaeth ymarferol 24 mis yn cynnwys hyfforddi proffesiynol, mentora gan uwch bartneriaid, a sesiynau chwarterol ar gwricwlwm diwydiant ac arwenyddiaeth yng Nghaliffornia.

Fel aelodau o Gymdeithas Cymrodorion Kauffman drwy gydol eu gyrfaoedd, mae cymrodorion yn ymuno â rhwydwaith dibynadwy ar draws pum cyfandir, gan gysylltu 500 unigolyn mewn 180 o gwmnïau buddsoddi syn defnyddio $40 biliwn (USD) mewn cyfalaf menter.

Dywedodd Wickham: “Mae cael sefydliad proffesiynol gyda chysylltiadau fel Cyllid Cymru sy’n cefnogi eich entrepreneuriaid lleol yn fantais gystadleuol neilltuol i Gymru. Hanfod Rhaglen Cymrodoriaeth Kauffman yw’r Cymrodorion a’r busnesau a recriwtiwn i’n Cymdeithas fyd-eang.

Mae cael sefydliad proffesiynol gyda chysylltiadau fel Cyllid Cymru sy’n cefnogi eich entrepreneuriaid lleol yn fantais gystadleuol neilltuol i Gymru. Hanfod Rhaglen Cymrodoriaeth Kauffman yw’r Cymrodorion a’r busnesau a recriwtiwn i’n Cymdeithas fyd-eang.

Phil WickmanPrif Swyddog Gweithredol Canolfan Addysg Menter sy’n seiliedig yng Nghaliffornia

“Bu Jocelyn, Steve a’r tîm yn Cyllid Cymru yn gaffaeliad mawr i ni, gan roi cyswllt hanfodol i ranbarth y bydd buddsoddwyr allanol a’u cwmnïau eisiau gweithio ag ef wrth fynd i’r dyfodol. Ar yr un pryd, mae anghenion byd-eang entrepreneuriaid Cymru i gyrraedd adnoddau a marchnadoedd newydd mewn dwylo da iawn gyda Cyllid Cymru.”

Dywedodd Steve Smith, pennaeth buddsoddiadau cyfnod cynnar Cyllid Cymru, fod cwmnïau cyfnod cynnar yn rhoi cyfle i fuddsoddwyr i fuddsoddi mewn busnesau gyda photensial twf sylweddol a dychweliad ar fuddsoddiad.

cwmnïau cyfnod cynnar yn rhoi cyfle i fuddsoddwyr i fuddsoddi mewn busnesau gyda photensial twf sylweddol a dychweliad ar fuddsoddiad.

Steve Smithpennaeth buddsoddiadau cyfnod cynnar Cyllid Cymru

“Rydym yn buddsoddi mewn busnesau cyfnod cynnar cyfoethog mewn eiddo deallusol fel rhan o strategaeth fuddsoddi uchelgeisiol. Mae ein portffolio yn tyfu drwy arbenigedd ein tîm cyfnod cynnar i ddynodi cyfleoedd buddsoddi newydd a’n perthynas waith agos gyda phrifysgolion a chydfuddsoddwyr llwyddiannus megis Fusion IP ym Mhrifysgol Caerdydd.

“Mae ein perthynas gyda rhaglen Cymrodoriaeth Kauffman wedi ychwanegu gwerth pellach i’r strategaeth hon, gan ein galluogi i ddynodi a meithrin perthynas gref gyda’r cymunedau cyfalaf menter, prifysgolion a chymorth busnes.”

Dywedodd Brown fod y cyfuniad o weithio yn Cyllid Cymru a rhaglen Cymrodoraieth Kauffman wedi ei galluogi i ddatblygu ei harbenigedd mewn buddsoddiad cyfalaf menter cyfnod cynnar.

“Rwy’n ei theimlo’n fraint i fod wedi cael fy lleoli o fewn tŷ budsoddiad mor ddeinamig a blaengar â Cyllid Cymru drwy Raglen Cymrodoriaeth Kauffman. Mae Cyllid Cymru wedi fy helpu i ddatblygu fy mhrofiad o bob agwedd o drafodion o’r cychwyn cyntaf hyd at reolaeth portffolio, a bu’n hyfryd gweithio o fewn un o’r budsoddwyr cyfnod cynnar mwyaf gweithgar yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd.”