18/08/2011

Y rheolwyr yn cymryd cam naturiol i brynu Wholebake, diolch i fuddsoddiad iach

Mae buddsoddiad dyled ac ecwiti o £750,000 gan Gyllid Cymru yn arian sydd wedi helpu’r rheolwyr i brynu Wholebake Cyf, sef gwneuthurwr bwyd llwyddiannus yn Sir Ddinbych. Bydd y newid yn galluogi tîm rheoli newydd Wholebake i gynyddu mwy fyth ar elw’r cwmni.


Defnyddiodd y Rheolwr Gyfarwyddwr, Mark Gould a’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Richard Shaw y buddsoddiad i brynu cyfranddaliadau mwyafrifol y sylfaenydd, Steve Jones, pan benderfynodd ef ymddeol ar ôl 25 mlynedd â’r busnes. Bu Mark Gould a Richard Shaw yn gysylltiedig â Wholebake am fwy na 5 mlynedd a byddan nhw nawr yn cadw golwg ar y busnes wrth iddo barhau i ymestyn i farchnadoedd newydd.

Sefydlwyd Wholebake ym 1984, ac mae’n cynhyrchu ac yn dosbarthu amrywiaeth o fariau hadau a ffrwythau â’i frand ei hun i archfarchnadoedd, cadwyni bwydydd iach ac adwerthwyr eraill. Mae'r cynhyrchion y mae'n eu cynnig yn cynnwys y 9Bar poblogaidd sydd wedi bod ar y farchnad am 10 mlynedd ac sy’n un o’r byrbrydau iach ‘Rhydd Rhag’ mwyaf blaenllaw yn y DU. Daw gweddill refeniw Wholebake o weithgynhyrchu dan gontract, sef maes y mae wedi ennill enw rhagorol a chynyddol ynddo.

“Rydyn ni wedi cyrraedd cyfnod cyffrous yn natblygiad Wholebake. Mae arferion dietegol defnyddwyr yn newid yn gyson, ac mae Wholebake wedi tyfu dros y blynyddoedd trwy ymateb i hoffterau newidiol defnyddwyr. Mae ein cynhyrchion wedi llwyddo i bontio o frand arbenigol i frand â chydnabyddiaeth cenedlaethol,” meddai Mark Gould, Rheolwr Gyfarwyddwr Wholebake.

Rydyn ni wedi cyrraedd cyfnod cyffrous yn natblygiad Wholebake. Mae arferion dietegol defnyddwyr yn newid yn gyson, ac mae Wholebake wedi tyfu dros y blynyddoedd trwy ymateb i hoffterau newidiol defnyddwyr. Mae ein cynhyrchion wedi llwyddo i bontio o frand arbenigol i frand â chydnabyddiaeth cenedlaethol.

Mark GouldRheolwr Gyfarwyddwr Wholebake

Lluniodd Cyllid Cymru becyn buddsoddiad dyled ac ecwiti tymor hir i’r cwmni er mwyn darparu arian i helpu’r rheolwyr i’w brynu.

“Mae Richard a minnau wedi bod gyda Wholebake am dros 5 mlynedd, ac yn yr amser hwnnw mae’r cwmni wedi mynd o nerth i nerth. Mae ein marchnadoedd yn tyfu ac mae gennym ni gynlluniau cyffrous i fanteisio arnyn nhw a chreu elw. Mae’r buddsoddiad hwn wedi ein helpu i brynu’r cyfranddaliadau, ac mae hefyd wedi rhoi’r gefnogaeth ariannol i ni allu tyfu’r cwmni trwy barhau i'n gwneud yn fwy effeithlon a thrwy gyflwyno rhai cynhyrchion newydd,” meddai Mark.

Yn ôl Heather Abrahams, sef Gweithredwr Buddsoddi Cyllid Cymru a oedd wrth lyw’r ddêl:

“Mae Wholebake yn gwmni proffidiol ac mae ei dîm rheolwyr yn meddu ar y sgiliau, y profiad a’r ymrwymiad i dyfu’r busnes. Rydyn ni wrth ein bodd o fod yn rhan o’r bennod nesaf yma, ac rwy’n hyderus mai megis dechrau y mae cyfnod twf cryf newydd i’r cwmni.

“Rydyn ni’n gweld mwy a mwy o ddeliau fel un Wholebake lle mae’r timau rheoli’n olynu, gan sylweddoli nad oes yn rhaid i ymddeoliad olygu y daw’r busnes a’u holl waith caled i ben. Wrth i reolwyr brynu cyfranddaliadau mwyafrifol cwmni, mae angen cefnogaeth buddsoddwr hyblyg sydd â gweledigaeth tymor hir o’r hyn y gallai’r cwmni ei gyflawni.”

Gwelwyd twf o 29% yn y farchnad bariau grawnfwyd rhwng 2005 a 2009 ac, yn ôl yr amcangyfrifon, mae'n werth £324 miliwn ar hyn o bryd, a rhagwelir twf pellach dros y 5 mlynedd nesaf.