Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2013 | Staff glew Cyllid Cymru yn codi dros £5,500 ar gyfer elusen Gymreig, Bobath
27/09/2013

Staff glew Cyllid Cymru yn codi dros £5,500 ar gyfer elusen Gymreig, Bobath

Mae tîm o 13 o staff Cyllid Cymru wedi codi dros £5,500 ar gyfer Bobath, yr elusen Gymreig sy'n darparu therapi a chefnogaeth ar gyfer plant sy'n dioddef o Barlys yr Ymennydd.

Cawsant eu noddi gan gydweithwyr, teulu a ffrindiau hael i gwblhau her 'Bike2Hike' dridiau lle buont yn dringo'r Wyddfa, Cader Idris a Phen y Fan. Heb fod yn fodlon gyda hynny, bu'r tîm glew hefyd yn beicio'r tua 150 milltir rhwng y copaon enwog.

Dywedodd Chris Griffiths, Dirprwy Reolwr Cronfa: "Mae staff Cyllid Cymru yn frwd i godi arian ac rydym wedi cefnogi nifer o elusennau yng Nghymru dros y blynyddoedd. Y tro hwn buom yn codi arian i Bobath a diolch i'n cefnogwyr hael rydym wedi codi £5,500.

"Roeddem yn edrych am her newydd eleni a chawsom y syniad ar gyfer 'Bike2Hire' - tri chopa yng Nghymru mewn tri diwrnod gyda thaith beic rhyngddynt i'w wneud yn fwy o her! Roeddem i gyd yn eithaf blinedig ar y diwedd, ond fe wnaeth gwybod ein bod yn cefnogi elusen leol wych yr holl ymdrech yn werth chweil."

Ni ddaeth y stori i ben yno. Trefnodd y staff glew hefyd gwis elusennol i ddathlu eu llwyddiannau a ychwanegodd dros £400 at y cyfanswm.

Dywedodd Gail Griffiths, Pennaeth codi arian a manwerthu Bobath "Rydym mor ddiolchgar i Cyllid Cymru am eu hymdrech wych dros Bobath Cymru. Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran a'r rhai a gyfrannodd at y swm gwych o arian a godwyd ganddynt."

Mae heriau tîm gan fusnesau a sefydliadau megis 'Bike2Hike' yn helpu Bobath Cymru i godi'r £1,000,000 y mae'r ganolfan eu hangen bob blwyddyn i barhau i drin plant o bob rhan o Gymru sydd â pharlys yr ymennydd."

Mae Cyllid Cymru yn flaenorol wedi cefnogi nifer o elusennau yng Nghymru, yn cynnwys Elusen Canser Plant, Arch Noa, Tŷ Hafan yn ogystal â Her 373 Richard Parks ac Achub y Plant.

Mae Cyllid Cymru hefyd yn aelod o Busnes yn y Gymuned ac yn ddiweddar bu 21 o staff o swyddfa Cyllid Cymru yng Nghaerdydd yn trawsnewid y maes chwarae yn Ysgol Gynradd Herbert Thompson yn Nhrelái, Caerdydd fel rhan o Ddiwrnod Rhoi ac Ennill eleni.

Mae Cyllid Cymru yn annog y busnesau y mae'n buddsoddi ynddynt i fabwysiadu arferion busnes cyfrifol.