05/03/2013

Alun Thomas yn ymuno â thîm Cyllid Cymru yng Ngorllewin Cymru

Mae Cyllid Cymru wedi penodi Alun Thomas, cyn Gyfarwyddwr Cefnogaeth Busnes gyda Barclays yn Uwch Swyddog Gweithredol Buddsoddi yng Ngorllewin Cymru.

Yn uwch fancer profiadol, mae Thomas wedi gweithio gyda busnesau bach a chanolig am dros 30 mlynedd mewn gyrfa sydd wedi cynnwys swyddi gyda ABN Amro, Lloyds TSB a'r Royal Bank of Scotland.

Mae ganddo brofiad eang mewn cyllid corfforaethol, cyllid strwythuredig, benthyca gan y llywodraeth, disgowntiau anfoneb a ffactora yn ogystal â chyllid/rheoli troi-o-amgylch.

Bydd Thomas yn canolbwyntio ar wneud buddsoddiadau dyled, mezzanine ac ecwiti mewn busnesau bach a chanolig yn seiliedig yn Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe o Gronfa £150 miliwn JEREMIE Cymru yn ogystal â Chronfa £40 miliwn Buddsoddiadau Busnesau Bach a Chanolig Cymru.

"Mae gan Cyllid Cymru fwy o gyfalaf nag erioed i'w fuddsoddi mewn ystod ehangach o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru a gyda chronfa newydd Buddsoddiadau Busnesau Bach a Chanolig Cymru, gall yn awr fuddsoddi mewn busnesau bach a chanolig sy'n gwerthu nwyddau a gwasanaethau i gwsmeriaid. Mae eisoes wedi buddsoddi mewn nifer fawr o fusnesau lleol ac rwy'n awyddus i sicrhau fod hyd yn oed fwy ohonynt yn gwneud y mwyaf o fuddsoddiad gan Cyllid Cymru," esboniodd Thomas.

Wrth siarad am benodiad Thomas, dywedodd Chris Griffiths, Dirprwy Reolwr Cronfa: "Mae gan Alun hanes cryf o lwyddiant mewn buddsoddiadau mewn busnesau bach a chanolig ac mae ganddo hefyd gysylltiadau da gyda'r gymuned fusnes yng Ngorllewin Cymru. Mae gennym dimau ledled Cymru ac mae ein staff lleol yn dod i adnabod y busnesau y buddsoddwn ynddynt i wneud yn siŵr y gwnawn y penderfyniadau cywir am y buddsoddiad maent ei angen i dyfu."

Gall busnesau bach a chanolig sy'n dymuno cael buddsoddiad gysylltu ag Alun Thomas ar 07881 379 006 neu 0800 587 4140.  Mae'n gweithio o swyddfa Gorllewin Cymru Cyllid Cymru: Uned 12, Canolfan Menter Beacon, Dafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8LQ.