Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2015 | Gweithgynhyrchydd deunydd pacio o Bont-y-pŵl yn dyblu ei drosiant yn sgil benthyciad gan Cyllid Cymru
25/02/2015

Gweithgynhyrchydd deunydd pacio o Bont-y-pŵl yn dyblu ei drosiant yn sgil benthyciad gan Cyllid Cymru

Mae trosiant gweithgynhyrchydd deunydd pacio o Bont-y-pŵl wedi dyblu ers iddo gael benthyciad o £50,000 gan Cyllid Cymru.

Mae Diamondpak yn gweithgynhyrchu ymhell dros 20 miliwn o becynnau cardfwrdd y flwyddyn ac mae'n un o brif gyflenwyr deunydd pacio i'r sectorau e-fasnach a gweithgynhyrchu yn y DU.

Trefnodd y cwmni'r benthyciad 4 blynedd yn ôl i brynu a gosod torrwr dei newydd yn ogystal â chyfarpar gludo aml-bwynt a 'philio a selio'. 

Gyda chymorth benthyciad Cyllid Cymru, ynghyd â chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, bu modd i'r cwmni gyflwyno ystod newydd o ddeunydd pacio a gwella ei allu i fanteisio ar y twf sylweddol mewn siopa ar-lein a'r galw am wasanaethau dosbarthu i'r cartref.
 
Mae gwerthiant blynyddol deunyddiau pacio newydd Diamondpak yn fwy na £5m y flwyddyn bellach.

Eglurodd Cyfarwyddwr Diamondpak Russell Davies effaith hirdymor cadarnhaol y benthyciad ar y busnes: "Rydym bellach yn un o gyflenwyr deunydd pacio rhychog annibynnol mwyaf blaenllaw y DU ac rydym hefyd yn darparu ystod o wasanaethau dylunio arbenigol eraill.  Mae hyn yn golygu y gallwn ddarparu'r deunydd pacio mwyaf cost-effeithiol i'n cwsmeriaid i gyd-fynd â'u gofynion.

"Mae'r pecyn cyllid a chymorth gan Cyllid Cymru a Llywodraeth Cymru wedi cael effaith sylweddol ar ein busnes a hebddo, ni fyddai buddsoddi yn y busnes wedi bod yn bosibl ar y pryd.  Rydym wedi creu 65 o swyddi newydd a thrwy gynyddu ein gallu cynhyrchu, rydym wedi ennill contractau newydd gan gwsmeriaid newydd a chyfredol ac wedi dyblu ein trosiant.  Rydym yn parhau i ehangu ein cynnyrch a chynyddu ein gallu i gynhyrchu."

Diolch i'w wasanaeth ymgynghori a dylunio, sydd wedi ennill sawl gwobr, mae Diamondpak yn gweithgynhyrchu pob un o'i ddeunyddiau pacio yn unol â manylebau cwsmeriaid unigol a gall gyflenwi archebion bach a mawr.

Meddai Swyddog Portffolio Cyllid Cymru,  Matthew Pugh sydd wedi gweithio gyda Diamondpak ers  2011: "Mae gan gyfarwyddwyr Diamondpak gyfoeth o wybodaeth am y diwydiant sydd wedi eu helpu i ail-leoli eu busnes yn y farchnad.  Maen nhw wedi sylwi ar y tueddiadau yn y diwydiant ac wedi symud yn llwyddiannus i farchnadoedd newydd proffidiol.  Mae eu hymdrechion yn parhau i dalu ar eu canfed ac mae ganddynt gynlluniau cyffrous ar y gweill.

"Dim ond man cychwyn oedd y pecyn cyllido gan Cyllid Cymru a Llywodraeth Cymru i Diamondpak.  Mae wedi bod yn gatalydd go iawn ar gyfer arloesedd a thwf yn y busnes.  Mae Diamondpak eisoes wedi gwneud rhai newidiadau sylweddol ac mae ar y trywydd cywir i ehangu ymhellach."

Mae gan Diamondpak ardystiad ISO9001, ISO14001 a FSC ac mae'n cyflenwi ystod eang o ddeunydd pacio rhychog yn amrywio o flychau cardfwrdd ar gyfer cludo nwyddau mewn llongau i ddeunydd pacio at ddibenion hyrwyddo yn ogystal â deunydd pacio amddiffynnol, mwy cywrain. Mae modd ailgylchu ei holl ddeunydd pacio ac mae'r inc a'r glud a ddefnyddir yn rhai sy'n seiliedig ar ddŵr ac nid ydynt yn cynnwys toddyddion.

Gan fod y deunydd pacio rhychog yn cynnwys cymhareb uchel o gryfder-i-bwysau, mae'n ddewis poblogaidd, gyda thua 5 biliwn o becynnau rhychog yn cael eu defnyddio bob blwyddyn yn y DU.

Daeth buddsoddiad Cyllid Cymru o Gronfa JEREMIE Cymru sy'n cael ei chefnogi gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a Banc Buddsoddi Ewrop o dan y fenter Cyd-adnoddau Ewropeaidd ar gyfer Busnesau Micro i Ganolig (JEREMIE).