04/09/2013

Diurnal yn cyhoeddi cynnydd cadarnhaol gyda threialu Cam 2 Chronocort®

Mae Cyllid Cymru a Fusion IP, y cyfranddeiliad mwyafrifol yn Diurnal, yn falch i gyhoeddi fod y cwmni wedi cwblhau'n llwyddiannus ran ffarmacocinetig ei astudiaeth clinigol Cam 2 CATCH ('Chronocort® As Treatment for Congenital Adrenal Hyperplasia').

Yn seiliedig yng Nghaerdydd, mae Diurnal yn datblygu dull newydd o gyflenwi cyffur fydd yn helpu cleifion sy'n dioddef o lefelau is o'r hormon allweddol cortisol (hydrocortison). Mae Diurnal wedi derbyn data ffarmacocinectig o ran gyntaf astudiaeth CATCH. Bydd treialu CATCH yn awr yn parhau hyd ddiwedd 2013 fel y medrir casglu data pellach i gefnogi astudiaeth cofrestru Cam 3 o Chronocort®.  Disgwylir holl ganlyniadau astudiaeth CATCH yn ystod Chwarter 2, 2013.

Mae Chronocort® yn therapi rhyddhau wedi'i addasu sy'n cyflenwi hydrocortison mewn dull sy'n efelychu rhythm beunyddiol arferol y corff (cylch hormonau 24-awr naturiol y corff). Mae gan y dull therapiwtig hwn y potensial i helpu cleifion sy'n dioddef o afiechydon oherwydd diffyg cortison: hyperplasia adrenal cynhwynol ac annigonolrwydd adrenaidd. Mae pob un o'r clefydau hyn angen triniaeth ar hyd oes ac mae gan ddull newydd Diurnal o gyflenwi cyffur y potensial i wella bywydau cleifion yn sylweddol.

Mae treialu CATCH yn astudiaeth Cam 2 mewn cleifion sy'n dioddef o Hyperplasia Adrenal Cynhwynol a chaiff ei redeg gan y Sefydliad Cenedlaethol Iechyd (NIH), Maryland, yr Unol Daleithiau dan Gytundeb Ymchwil a Datblygu Cydweithredol.

Mae Chronocort® eisoes wedi derbyn dau ddynodiad Cyffur Amddifad cysylltiedig gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, sy'n rhoi deng mlynedd o farchnad escliwsif ar ôl dyfarnu awdurdodiad marchnata yn Ewrop.

Mae cyfranddaliad Fusion yn Diurnal yn 43.42%. 

Dywedodd David Baynes, Prif Swyddog Gweithredol Fusion IP:

"Mae hwn yn gyhoeddiad ardderchog ar gyfer Diurnal ac mae eu rhagolygon yn gyffrous iawn. Bydd cwblhau astudiaeth Cam 2 yn llwyddiannus a symud ymlaen i dreialu Cam 3 yn ddigwyddiad  sylweddol newid gwerth i'r cwmni"

Ychwanegodd Steve Smith, Cyfarwyddwr, Buddsoddiadau Menter Technoleg Cyllid Cymru:

"Mae Diurnal yn un o brif gwmnïau portffolio Cyllid Cymru. Mae cynnydd llwyddiannus y treialon hyn yn galonogol iawn a byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gyda thîm rheoli Diurnal a chyd-fuddsoddwyr i gefnogi datblygiad parhaus y busnes cyffrous iawn yma."