09/07/2013

Tîm Rheolwyr yn prynu RISC Group UK i fuddsoddi yn ei bobl a chyflenwi gwasanaethau cwmwl deinamig

Mae rheolwyr Risc Group IT Solutions, sy'n seiliedig yng Ngogledd Cymru, wedi prynu'r cwmni gan ei riant-gwmni Ffrengig, Risc Group SA gan ddod ag ef yn ôl i berchnogaeth o'r Deyrnas Unedig.

Tîm y pryniad, a wnaeth sefydlu a thyfu'r busnes yn llwyddiannus, yw'r Rheolwr Gyfarwyddwr presennol Jeremy Keane, y cyn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Chyllid Joanna Stewart a'r sefydlydd a'r cyn Brif Swyddog Gweithredol, Paul Roberts.

Mae'r ddêl yn galluogi'r busnes o Landudno i sicrhau twf pellach yn ei feysydd craidd o wasanaethau cwmwl, ategu data a diogelwch technoleg gwybodaeth. Mae hefyd yn golygu diogelu wyth o swyddi presennol, creu cyfleoedd swyddi newydd yn y pencadlys yn Llandudno a buddsoddiad ychwanegol yn yr economi lleol - rhywbeth mae'r tîm yn teimlo'n gryf iawn amdano.

Cafodd y pryniad gan y rheolwyr ei gwblhau gyda chefnogaeth Cyllid Cymru, buddsoddwr blaenllaw mewn busnesau bach a chanolig http://www.financewales.co.uk/ a HSBC.

Dywedodd Paul Roberts:

"Mae pobl yn bwysig i ni. Rydym yn ymfalchïo yn ein tîm o unigolion medrus iawn a wnaeth Risc y cwmnni llwyddiannus a welwn heddiw. Rydym yn falch o'r lefelau diguro o wasanaeth a chefnogaeth y gallwn ei gynnig i'n cwsmeriaid a'r partneriaid. Mae'r pryniad gan y rheolwyr wedi cynyddu sefydlogrwydd o fewn y cwmni ac mae cyflogeion yn teimlo'n rhan o dîm llwyddiannus gyda gweledigaeth.

"Rydym yn gwneud buddsoddiadau uniongyrchol o tua £750,000, yn ehangu'r busnes, sicrhau'r swyddi presennol, creu mwy o swyddi ac ychwanegu at ein gwasanaethau cwmwl cyffrous ar gyfer busnesau a sefydliadau sector cyhoeddus o bob maint."

Dywedodd James Henderson, Swyddog Gweithredol Buddsoddi Cyllid Cymru:

“Mae Cyllid Cymru yn falch i gefnogi tîm rheolwyr gyda hanes o lwyddiant sy'n adnabod lle daw twf y cwmni yn y dyfodol. Mae gan y tîm gynlluniau cadarn i gryfhau cynnig presennol y cwmni a manteisio ar farchnad dwf. Maent hefyd yn awyddus i fuddsoddi yn y gymuned leol, rhywbeth a gefnogwn yn llawn. Dymunwn yn dda iddynt wrth iddynt roi eu cynlluniau ar waith."