09/06/2015

Cwmni technoleg o Gas-gwent yn trefnu contractau gyda chleientiaid ledled y byd

Mae'r cwmni o Gas-gwent, SOMNIUM® Technologies - cwmni technolegol uchelgeisiol iawn - wedi'i ddewis i gefnogi rhai o werthwyr lled-ddargludwyr mwyaf y byd, gyda'u pecynnau datblygu meddalwedd corfforedig.  

Mae meddalwedd SOMNIUM yn cael ei ddefnyddio gan gynllunwyr wrth ysgrifennu rhaglenni ar gyfer sglodion silicon corfforedig, i redeg a rheoli systemau sy'n amrywio o offer domestig i ffonau symudol.  Mae eu cynnyrch yn galluogi cynllunwyr meddalwedd i wella perfformiad, defnyddio llai o ynni a helpu i fynd â chynnyrch i'r farchnad yn gynt. 

Gan weithio mewn marchnad arbenigol hynod gystadleuol, sy'n cael ei rheoli gan y corfforaethau mawr, mae arbenigedd a chynnyrch arloesol SOMNIUM wedi galluogi'r busnes i sicrhau cleientiaid ledled y byd, ac i gael effaith sylweddol ar y diwydiannau Micro-electronig a Systemau Corfforedig byd-eang.   
 
Symudodd y cwmni i Gymru i fynd â'r busnes i'r lefel nesaf, a dyma un o lwyddiannau diweddaraf rhaglen Busnesau Newydd a chanddynt Botensial Mawr Llywodraeth Cymru, sy'n rhoi cymorth a chyngor eang arbenigol i fusnesau technolegol sydd â'r posibilrwydd o ddatblygu'n sylweddol. 

Mae'r cwmni eisoes wedi'i ddewis gan nifer o weithgynhyrchwyr sglodion mwyaf y byd i gefnogi eu cynnyrch, gan gynnwys y lled-ddargludydd Freescale, arweinydd yn y maes prosesu corfforedig ar gyfer y marchnadoedd modurol, defnyddwyr, cwmnïau diwydiannol a rhwydweithio. 

Gyda'u canolfan yn Austin, Texas, mae'r Freescale Semiconductor ymysg y 100 uchaf o arloeswyr byd-eang, ac yn rhif 2 o ran refeniw y farchnad microreolwyr (Gartner 2013). Mae SOMNIUM yn darparu pecynnau datblygu meddalwedd ar gyfer cyfres  Kinetis Freescale o ficroreolwyr, ac wedi'u dyrchafu'n ddiweddar yn Bartner Profedig  Freescale.

Mae SOMNIUM yn gweithio gyda nifer o gwmnïau mawr rhyngwladol eraill, gan gynnwys y grŵp ARM o Gaergaint, sy'n ganolog i gynnyrch digidol mwyaf datblygedig y byd, â'u technoleg yn rhoi pŵer i dros 95% o ffonau smart. 

Meddai Edwina Hart, Gweinidog yr Economi: "Rydym yn hwyluso twf i fusnesau yng Nghymru, gan gefnogi cwmnïau technegol i gyrraedd eu potensial.  Mae angen cwmnïau fel SOMNIUM Technologies sy'n gweithredu'n fyd-eang, ac mae eu penderyfniad i symud i Gymru yn dangos yn glir bod ein strategaethau yn gweithio.  Maent wedi gwneud camau breision mewn maes hynod gystadleuol ac rwy'n dymuno pob llwyddiant i'r cwmni yn y dyfodol." 

Mae SOMNIUM wedi treulio sawl blwyddyn yn cynnal gwaith ymchwil ac yn creu patentau ar gyfer technolegau newydd, gyda sawl cynnyrch newydd yn cael ei lansio yn 2015. 

Mae ei dîm gweithredol, sy'n cynnwys Dave Edwards (Prif Swyddog Gweithredol/Prif Swyddog Technoleg) a David Sykes (Cadeirydd), brofiad 100+ o flynyddoedd unigolyn yn y maes, gan gyfuno swyddi arweinyddiaeth ym maes datblygiadau busnes, gweithrediadau, cynllunio microbroseswyr a pheirianeg meddalwedd sy'n amrywio o gwmnïau newydd i gwmnïau rhyngwladol mawr. 

Meddai Dave Edwards: “Rydym  yn gwmni sy'n datblygu'n gyflym gyda thargedau uchelgeisiol ac yn cynllunio i ehangu ein cysylltiadau masnachol i gynnwys yr holl gwmnïau mawr yn y diwydiant ledled y byd.  Mae'r cytundebau rydym wedi'u sicrhau hyd yma yn dyst i safon ein tîm a'n cynnyrch. 

“Bu inni symud i Gymru oherwydd y nifer sylweddol o gwmnïau sy'n cefnogi'r busnes a'r cyflenwyr busnes lleol, ac ni chawsom ein siomi.  Rydym wedi derbyn cyngor a chymorth gwerthfawr gan y tîm Arloesi Effaith, sy'n darparu'r rhaglen Busnesau Newydd a chanddynt Botensial Mawr i Lywodraeth Cymru, ac rydym wedi llwyddo i sicrhau amrywiol wasanaethau  gwerth ychwanegol gan entrepreneuriaid profiadol yn ogystal â chynghorwyr proffesiynol."

Ynghyd â chymorth Llywodraeth Cymru mae SOMNIUM hefyd wedi elwa o fuddsoddiadau ecwiti gan Cyllid Cymru a chyfuniad o fuddsoddwyr angel, yn cefnogi’i ymfudiad i Gymru a datblygiad o’i dechnoleg.