Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion portffolio | SPTS Technologies yn ennill tair yng ngwobrwyon BVCA
10/06/2015

SPTS Technologies yn ennill tair yng ngwobrwyon BVCA

Mae SPTS Technologies, sy’n arweinydd byd-eang yn y farchnad lled-ddargludyddion, wedi ennill tair gwobr fel rhan o’r seithfed yn y gyfres o Wobrau Tîm Rheoli BVCA blynyddol.

Mae'r fuddugoliaeth driphlyg yn cynnwys Prif Swyddog Gweithredol y Flwyddyn yng Nghymru ar gyfer Llywydd SPTS Kevin Crofton. Cafodd Mr Crofton ei benodi i'r swydd uchaf un ym mis Chwefror 2014. Mae o wedi bod gyda'r cwmni ers iddo gael ei ffurfio yn 2009 ac mae o wedi chwarae rhan hanfodol wrth dyfu'r cwmni fel ei fod bellach yn un o'r chwaraewyr mwyaf blaenllaw yn ei sector. Mae ganddynt gyfleusterau gweithgynhyrchu yng Nghasnewydd, Cymru; Allentown, Pennsylvania; a San Jose, California, a hefyd ar draws 19 o wledydd yn Ewrop, Gogledd America ac Asia-Pacific.

Am yr ôl-troed byd-eang hwn yr enillodd SPTS ei ail wobr am y Tîm Rheoli Effaith Rhyngwladol y Flwyddyn, ochr yn ochr â thrydydd am y Tîm Rheoli Pryniant Mawr a gefnogir gan Ecwiti Preifat y Flwyddyn.

Mae'r gwobrau hyn yn cael eu cynhyrchu gan y Gymdeithas Ecwiti Preifat & Chyfalaf Menter Brydeinig  (sef y BVCA) ar y cyd â Grant Thornton UK LLP, ac maent wedi cael eu cynllunio i gydnabod a dathlu llwyddiannau busnesau blaenllaw'r DU a gefnogir gan ecwiti preifat a chyfalaf menter.

Cefnogwyd SPTS gan dŷ ecwiti preifat Bridgepoint o 2011 hyd nes y’i gwerthwyd i Orbotech ym mis Gorffennaf 2014.

Mae pob un o'r enillwyr yn rownd derfynol Cymru bellach yn cael eu cynnwys yn awtomatig yn y gystadleuaeth genedlaethol, ac fe fydd canlyniadau hynny'n cael eu cyhoeddi mewn seremoni yn Llundain ar 25 Mehefin.

Meddai David Staziker, Cadeirydd panel dyfarnu Cymru a Chyfarwyddwr Technegol Cyllid Cymru:

"Mae ymdrech wych gan y gymuned ecwiti a chyfalaf menter preifat yng Nghymru wedi arwain at grŵp o enillwyr Gwobrau Tîm Rheoli BVCA eleni sy'n adlewyrchu ysbryd deinamig a mentrus Cymru. Rwy'n falch o weld cynifer o gwmnïau rhagorol sy'n gwneud cyfraniad sylweddol i economïau Cymru a'r DU. Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr ac yr wyf yn dymuno pob lwc iddynt yn y rownd derfynol genedlaethol ar 25 Mehefin. "

Meddai Alistair Wardell, sy’n bennaeth ar dîm Grant Thornton yng Nghymru:

"Rydym yn falch iawn o gefnogi'r Gwobrau Tîm Rheoli BVCA unwaith eto ac roedd yn braf gweld cymaint o gwmnïau deinamig ac arloesol ar y rhestr fer yng Nghymru. Mae twf a llwyddiant y cwmnïau hyn wedi cael ei yrru gan dimau rheoli rhagorol, ymroddedig a thalentog, ac yn dangos pa mor llwyddiannus y gall cefnogaeth ecwiti preifat fod. Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr a phob lwc yn y rownd derfynol genedlaethol. "