10/02/2013

Cyfnod Cynnar

“Mae’r amodau economaidd presennol wedi gostwng faint o gyfalaf sydd ar gael yn gyffredinol ond i fusnesau cyfnod cynnar, seiliedig ar dechnoleg aeth pethau o ddrwg i waeth gan nad yw’r rhan fwyaf yn ateb proffil risg y banciau na buddsoddwyr sefydliadol”, meddai Steve Smith, cyfarwyddwr buddsoddi cyfnod cynnar.

“Ac ni allaf weld y bydd y sefyllfa yma’n gwella yn y dyfodol agos mewn gwirionedd.”Mae argaeledd cyfalaf yn fater parhaol i gwmnïau newydd technoleg, ond i Cyllid Cymru, mae buddsoddiad twf cyfnod cynnar yn rhan allweddol o’i strategaeth buddsoddi. Gall sicrhau pecyn buddsoddi sydd wedi’i strwythuro’n dda o’r cychwyn cyntaf hwyluso llwybr twf a chyfrannu at lwyddiant tymor hir.

Buddsoddiad a mwy

“Yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, gwnaethom 30 buddsoddiad newydd mewn busnesau seiliedig ar dechnoleg gyda chyfoeth o eiddo deallusol. Roedd 14 ohonynt yn gyd-fuddsoddiadau ac rydym yr un mor brysur eleni,” meddai Smith. “Rydym yn gweld cynlluniau busnes gwirioneddol gryf, technolegau rhagorol yn ogystal â mwy o gyfleoedd i gyd-fuddsoddi.”
 
Mae cronfa £150 miliwn Cyllid Cymru yn gynnig deniadol a llynedd,
symudodd 5 o fusnesau seiliedig ar dechnoleg i Gymru i fanteisio ar fuddsoddiad gan Cyllid Cymru.
 
“Medrwn fuddsoddi neu gyd-fuddsoddi dros nifer o gylchoedd a chamau twf ac mae hynny’n wirioneddol ddeniadol i lawer o fusnesau cyfnod cynnar,” esboniodd Smith. “Mae Cymru hefyd yn cynnig grantiau ymchwil a datblygu hael, deorfeydd yn benodol ar gyfer busnesau technoleg uchel a mynediad i ganolfannau rhagoriaeth ymchwil mewn prifysgolion.”

Uchelgais, potensial – ewch amdani

Gall Cyllid Cymru fuddsoddi hyd at £1 miliwn mewn busnesau blaengar sy’n datblygu a masnacheiddio technolegau newydd seiliedig ar eiddo deallusol, a dargedwyd at farchnadoedd twf. Gall hefyd ddilyn ei fuddsoddiad wrth i’r busnes dyfu.

Buddsoddodd Cyllid Cymru £365,000 dros ddau gylch yn Ocelus, cwmni dyfeisiau meddygol sy’n datblygu ffordd o weini cyffuriau heb ddefnyddio nodwyddau. Defnyddiodd Ocelus y buddsoddiad yma i ddatblygu ei brawf cysynad a prototeip cyn-cynhyrchu. Derbyniodd hefyd grantiau ymchwil a datblygu o £197,000 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Buddsoddi i wneud gwahaniaeth

“Mae ein ffocws ar sectorau megis peirianneg uwch, technolegau glân, dyfeisiau meddygol, technolegau seileidig ar y rhyngrwyd ac electroneg ‘plastig’,” esboniodd Smith. “Mae’n hanfodol sicrhau’r pecyn buddsoddi cywir, felly rydym yn aml yn cydfuddsoddi gyda nifer o fuddoddwyr sefydliadol sector-penodol.”.

Me’r cwmni portffolio Q Chip yn masnacheiddio ei dechnoleg gweini cyffuriau a ddatblygwyd yn wreiddiol ym Mhrifygol Caerdydd. Cwblhaodd Cyllid Cymru gylch cyd-fuddsoddi £2 miliwn yn ddiweddar mewn partneriaeth gyda Curzon Park Capitol a chyfanddalwyr presennol.

G-volution technoleg lân

Amcangyfrifir fod system aml-danwydd Optimiser G-volution, y mae ganddynt batent arni, yn gostwng costau tanwydd gan 10 i 15 y cant ac allyriadau carbon gan tua 8 y cant.
 
Gan ddefnyddio £400,000 o fuddsoddiad ecwiti gan Cyllid Cymru, buddsoddwyr preifat a sefydlwyr y cwmni, bydd G-volution yn ehangu a datblygu’r Optimiser i dargedu defnyddiau eraill sector newydd cerbydau masnachol. Mae’n anelu i ennill 10 y cant o’r farchnad cerbydau nwyddau trwm erbyn 2015.

Safbwynt

Darllenwch  ar .safbwynt Steve Smith.. cynlluniau busnesau ar gyfer busnesau technoleg ifanc