Cartref | Newyddion ac blog | Blog | Rhywbeth i gnoi cil drosto
02/11/2016

Rhywbeth i gnoi cil drosto – cefnogi’r sector busnes bwyd a diod yng Nghymru

Mae bwyd a diod yng Nghymru yn bwnc trafod mawr.  Mae’n sector yr ydym ni’n hoffi buddsoddi ynddo ac mae llawer o gyfleoedd busnes yn y sector hwn.  O gaffis a bwytai bychain at weithgynhyrchwyr bwyd, mae mwy na 18% o bobl sy’n gweithio yng Nghymru yn gweithio gyda bwyd a diod, gan gynhyrchu dros £6.5 biliwn bob blwyddyn.  Rydym ni wedi gweithio gyda nifer o fathau gwahanol o fusnesau bwyd a diod dros y blynyddoedd, yn cyllido deliau eiddo, cyfarpar newydd a chynlluniau ehangu cyffredinol.

Dyma dri i chi gael blas o’r mathau o fusnesau yr ydym ni’n gallu gweithio gyda nhw:

Porro – Bwyty yng Nghaerdydd sy’n cael ei ysbrydoli gan yr Eidal
Buom yn helpu i gyllido agor ail fwyty Porro yng Nghaerdydd y mis Tachwedd hwn gyda buddsoddiad chwe ffigwr.  Bydd y ddêl yn creu naw o swyddi cyfwerth ag amser llawn yn eu hail fwyty yng Nghaerdydd.  Drwy ganolbwyntio ar gyflenwyr lleol, mae’r tîm y tu ôl i’r gadwyn fechan Gymreig yn awyddus i ehangu ymhellach.

Wholebake – gweithgynhyrchwr bariau iechyd hadau a ffrwythau yn Wrecsam a Chorwen
Gwnaethom fuddsoddiad dyled ac ecwiti o £750,000 yn Wholebake er mwyn helpu i gyllido pryniant gan reolwyr yn 2011. Yn dilyn ein buddsoddiad, mae’r cwmni wedi tyfu, gyda’i gynnyrch ar gael yn eang mewn nifer o archfarchnadoedd drwy’r DU.  Cawsom ymadawiad proffidiol o’r busnes yng ngogledd Cymru yn 2014 pan ddaeth rhan reolaethol yn y cwmni i feddiant Bridges Ventures.

Wright’s Food Emporium – siop delicatessen a thŷ bwyta yn Llanarthne
Cynorthwyodd benthyciad o £120,000 gan Cyllid Cymru i drawsnewid y Golden Grove Arms hanesyddol yn Llanarthne yn gartref newydd i Wright’s Food Emporium.  Symudodd y tŷ bwyta a’r delicatessen o adeilad llai yn 2015 fel yr oedd eu busnes yn datblygu.  Roedden nhw’n gallu ymestyn amrywiaeth eu nwyddau yn ogystal drwy brynu mwy o stoc ar gyfer eu delicatessen a’u siop.

Yn Cyllid Cymru gallwn fuddsoddi symiau o £1000 hyd at £3 miliwn.  Rydym yn cynnig pecynnau dyled ac ecwiti a gallwn gefnogi amrediad o fusnesau bwyd a diod. Os ydych chi’n meddwl y gallwn ni helpu eich busnes chi, cysylltwch â 0800 587 4140 neu anfonwch e-bost at info@financewales.co.uk os gwelwch yn dda.