Cartref | Newyddion ac blog | Digwyddiadau | Digwyddiad cymorth i fusnesau Dyfodol Bae Abertawe
12/10/2017

Digwyddiad cymorth i fusnesau Dyfodol Bae Abertawe

Dyddiad: 12/10/2017


Amser: 09.00 – 15.00


Lleoliad: Stadiwm Liberty, Plasmarl, Glandŵr, Abertawe

Bydd David Knight, y Gweithredwr Buddsoddi Micro-fenthyciadau, yn arddangos yn y digwyddiad cymorth i fusnesau Dyfodol Bae Abertawe yn Stadiwm Liberty Abertawe ar 12 Hydref.

Rhwydweithiwch a chrëwch gysylltiadau newydd â chwmnïau eraill a dysgwch ragor am yr amrywiaeth o gymorth busnes sydd ar gael i fusnesau yn ardal Abertawe.

Yn ogystal ag arddangosfa a fydd yn arddangos aelodau Dyfodol Bae Abertawe a'r hyn y gallant ei gynnig i fusnesau, bydd nifer o weithdai hefyd ar rai materion allweddol, gan gynnwys tendro, caffael a rheoli cyfryngau cymdeithasol.

Dewch draw i gwrdd â David Knight a gweld sut gall Cyllid Cymru ddarparu cyllid a chymorth i fentrau bach a chanolig Abertawe.

Rhagor o wybodaeth:
https://www.abayoflife.com/news_events/business-support-event/