14/09/2012

Buddugoliaeth yng Ngwobrau Gwneuthurwyr Deliau Cymru

Enillodd Cyllid Cymru ddwy wobr yng ngwobrau Gwneuthurwyr Deliau Cymru 2012 sy'n cydnabod llwyddiant gwneuthurwyr deliau Cymru:


  • Enillodd Cyllid Cymru wobr Cyllidwr y Flwyddyn, gydag un o'r beirniaid yn dweud: "Maent wedi gwneud mwy nag a wnaeth unrhyw un arall mewn ariannu busnesau Cymru."
  • Wedi'i henwebu gan y gymuned leol o wneuthurwyr deliau, enillodd Rhian Elston, Dirprwy Reolwr Cronfa yn nhîm buddsoddiadau newydd Cyllid Cymru, deitl Gwneuthurydd Deliau Ifanc y Flwyddyn. Dywedodd y panel beirniaid fod Rhian yn "sicrhau fod pethau'n cael ei gwneud ac mae ganddi farn."