Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2013 | Asiantaeth ddigidol o Gymru
16/09/2013

Asiantaeth ddigidol o Gymru yn cael graddiad uchel gan fanc ar-lein i ennill contract saith-ffigur gyda chefnogaeth Cyllid Cymru.

Mae asiantaeth marchnata digidol seiliedig yng Nghaerdydd yn dathlu ennill contract saith ffigur gyda banc ar-lein blaenllaw, ar ôl derbyn benthyciad i ddarparu cyfalaf gwaith gan Cyllid Cymru.

Bydd Yard Digital, sy'n arbenigo mewn dadansoddeg gwefannau, optimeiddio peiriant chwilio (SEA) a chyfryngau cymdeithasol, yn gweithio gyda'r banc i optimeiddio ei bresenoldeb ar-lein.

Rhoddodd y benthyciad chwe ffigur gan Cyllid Cymru y cyfalaf yr oedd Yard Digital ei angen i ymchwilio ochr SEO ei fusnes.

Sefydlwyd Yard Digital yn 2006 a thyfodd i fod yn un o brif asiantaethau perfformiad marchnata digidol gyda rhestr o gleientiaid blaenllaw sy'n cynnwys British Gas a Legal & General.

Ar ôl tyfu ei refeniw yn llwyddiannus o ddarparu gwasanaethau dadansoddeg gwefannau i'w gleientiaid, roedd y cyfarwyddwyr a'r cyd-sefydlwyr Stephan Briggs a Paul Newbury yn awyddus i adeiladu arbenigedd yr asiantaeth mewn chwilio ar-lein.

"Rydym yn arbenigo mewn helpu ein cleientiaid i ddeall ymddygiad ar-lein eu cwsmeriaid a phan sefydlodd Stephan a finnau Yard Digital ein nod oedd sefydlu asiantaeth farchnata flaenllaw yn cael ei gyrru gan ddata. Ar ôl datblygu amrywiaeth o wasanaethau dadansoddeg gwefan, roeddem yn awyddus i ehangu ein cynnig SEO i ddarparu gwasanaeth hollol integredig i'n cleientiaid.

"I gyflawni hyn yn llwyddiannus roedd angen i ni gynyddu ein harbenigedd mewnol a rhoddodd Cyllid Cymru y cyfalaf roeddem ei angen i recriwtio tîm o arbenigwyr a'n galluogodd i ennill y contract gyda’r banc", esboniodd Newbury.

Tyfodd Yard Digital flwyddyn ar flwyddyn wrth i ddefnydd y rhyngrwyd gan fusnesau barhau i gynyddu. Mae'r diwydiant marchnata digidol byd-eang yn tyfu ar hyn o bryd gan dros 14% y flwyddyn ac amcangyfrifir ei fod yn werth dros $87bn y flwyddyn.

Bu'r Swyddog Gweithredol Buddsoddi Dan Rees yn gweithio'n agos gyda Yard Digital i strwythuro buddsoddiad Cyllid Cymru. Wrth siarad am y buddsoddiad dywedodd, "Mae ennill contact SEO o'r maint yma'n amlwg yn dangos ffocws ac arbenigedd Yard Digital a'n dealltwriaeth o'r farchnad. Mae'r rhyngrwyd yn sianel busnes cynyddol rymus i lawer o gwmnïau ac maent yn arbenigwyr ar eu helpu i ddefnyddio hyn i wella refeniw a phroffidioldeb."

Defnyddiodd Stephan a Paul fuddsoddiad Cyllid Cymru i roi cam nesaf eu strategaeth twf hirdymor yn ei le drwy gynyddu eu gallu mewn marchnad lewyrchus a thwf."

Yn 2009 lansiodd Yard Digital ei gwmni deillio rheolaeth tag blaengar, SiteTagger, a brynwyd wedyn gan gwmni BrightTag o'r Unol Daleithiau yn 2012. Drwy'r caffaeliad ffurfiwyd un o ddarparwyr mwyaf y byd o ddatrysiadau rheolaeth tag rhyngrwyd gyda mwy na 100 o gleientiaid yn fyd-eang yn cynnwys Gap, Levi’s a Yahoo!

Daeth buddsoddiad Cyllid Cymru yn Yard Digital o Gronfa £150 miliwn JEREMIE Cymru.