Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2013 | 201213 Elite Fitness
20/12/2013

Tri benthyciad micro gan Cyllid Cymru yn helpu Elite Fitness i fod mewn siâp da ar gyfer y dyfodol a dathlu ei ddegfed pen-blwydd

Mae campfa yng Nghaerdydd a dderbyniodd dri benthyciad yn werth cyfanswm o £90,000 gan Cyllid Cymru yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd.

Sefydlwyd Elite Fitness yn 2003 gan Simon Harling gyda chefnogaeth benthyciad o £30,000 gan Cyllid Cymru. Fe wnaeth ail fenthyciad am £30,000 dair blynedd yn ôl ei helpu i ehangu ei gampfa 10,000 troedfedd sgwâr yn y Tyllgoed.

Yn 2013 rhoddodd Cyllid Cymru fenthyciad pellach am £30,000 i Elite Fitness ar gyfer offer mewn ystafell troell newydd, cyflwyno system rheoli clwb a chynyddu ei farchnata.

Cynyddodd aelodaeth yn gyson dros y blynyddoedd ac mae Elite Fitness yn awr yn cynnig ystod gynhwysfawr o gyfleusterau yn cynnwys stiwdios pwrpasol yoga poeth a Pilates yn ogystal â stiwdios troell, ffisiotherapi a thylino chwaraeon. 

"Caiff Elite Fitness ei redeg gan arbenigwyr gyda hanes o lwyddiant mewn hyfforddiant chwaraeon.Canolbwyntiwn ar helpu ein cwsmeriaid i wella eu perfformiad ac rydym wedi sefydlu sylfaen gadarn o gwsmeriaid drwy gyflwyno cynlluniau fel bocsio coler wen a hyfforddiant grŵp bach. Mae ein hopsiynau talu hyblyg hefyd wedi helpu i gynyddu ein refeniw. "Buddsoddodd Cyllid Cymru ynom ar gyfnodau allweddol o'n datblygiad ac mae eu cefnogaeth hirdymor wedi'n galluogi i adeiladu busnes cynaliadwy. Gyda'r buddsoddiad diweddaraf rydym wedi medru gwella ein cyfleusterau a hefyd gyflwyno systemau newydd i gynyddu ein heffeithiolrwydd gweithredu," esboniodd Harling.

Dywedodd Kelly Jones, Swyddog Gweithredol Portffolio: Mae Simon yn angerddol am ffitrwydd ac yn awyddus i rannu'r angerdd yma gydag eraill. Gweithiodd yn galed i gyflawni ei uchelgais hirdymor ac mae gan Elite Fitness enw ardderchog yn lleol. Rwy'n falch y gallodd Cyllid Cymru ei gefnogi ar ei daith a hoffwn ei longyfarch ar ddegfed pen-blwydd Elite."

Mae benthyciadau micro rhwng £1,000 - £50,000 ar gael gan Cyllid Cymru o Gronfa Benthyca Micro-fusnes Cymru (£6 miliwn) yn ogystal â Chronfa JEREMIE Cymru (£150 miliwn). Gallant helpu gydag amrywiaeth o anghenion buddsoddi, yn cynnwys costau dechrau, gwariant cyfalaf a phrynu stoc. Mae busnesau'n aml yn eu defnyddio i ddatgloi buddsoddiad ychwanegol sydd ei fawr angen. Mae gan Cyllid Cymru broses gais syml sy'n sicrhau y gall ymateb i anghenion busnesau.

Mae gan Simon Harling nifer o gymwysterau chwaraeon gan Gymdeithas Brydeinig Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer  a Chymdeithas Genedlaethol Nerth a Chyflyru. Mae'n darlithio mewn gwyddor chwaraeon a gweithiodd yn helaeth gyda seiclwyr, pêl-droedwyr, chwaraewyr sboncen, triathletwyr a rhedwyr.