Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2015 | Hobbs Valve yn dathlu degfed pen-blwydd ac yn edrych ymlaen at y deng mlynedd nesaf
14/10/2015

Hobbs Valve yn dathlu degfed pen-blwydd ac yn edrych ymlaen at y deng mlynedd nesaf

Mae cwmni diwydiant arweiniol sy'n seiliedig yng Nghaerffili a ddyfeisiodd falf a ddefnyddir bob dydd ar draws y byd yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd.

Mae miloedd o falfiau Hobbs Valves (Hobbs) sef y ‘Triple Offset Butterfly Valves’ yn cael eu defnyddio yn y diwydiannu olew a nwy, pwêr, cemegol, mwyngloddio, morol, milwrol, fferyllol a dur. Heddiw mae'r falfiau hyn yn ymdopi ag eithafion pwysau a thymheredd yn yr amgylcheddau diwydiannol a naturiol anoddaf.

Mae Hobbs yn dylunio, datblygu ac yn gweithgynhyrchu y falfiau patent, perfformiad uchel hyn trwy ddefnyddio technegau peirianneg fanwl gywir yn ei gyfleuster uwch-dechnoleg ym Mharc Busnes Trecenydd.

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae'r cwmni wedi elwa o grantiau gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal â chefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyllid Cymru a HSBC.

"Mae ein deng mlynedd cyntaf wedi bod yn hollol anhygoel. O feddwl am y syniad a'r dyluniadau cychwynnol ar gyfer ein Triple Offset Butterfly Valve rydym wedi adeiladu busnes gyda sylfaen gref o gwsmeriaid a chyrhaeddiad byd-eang. Mae arloesedd wrth wraidd ein busnes, ac rydym yn benderfynol o aros ar flaen y gad ac o flaen unrhyw gystadleuwyr.
 
“Rydym ni’n gwmni Cymreig balch ac mae ein holl falfiau yn cael eu dylunio a’u gweithgynhyrchu yma yng Nghymru ac yn cael eu hallforio ar draws y byd.  Mae gwybodaeth ac arbenigedd ein staff yn gwbl arbennig, ac mae nhw wastad yn cynnig syniadau am gynnyrch newydd i ddiwallu gofynion heriol ein cwsmeriaid,” eglurodd Alun Hobbs yn nathliad deng mlynedd Hobbs dydd Gwener diwethaf.
 
Fel rhan o’r diwrnod agored hwn fe gododd Hobbs arian tuag at elusennau Litte Hearts Matter ac Arch Noa.

Bydd ehangiad pellach yn golygu fod Hobbs yn mynd yn fwy eto gydag agoriad cyfleuster gweithgynhyrchu newydd yng Ngogledd America.

Daeth Hobbs i’r casgliad "Wrth ddiolch i'n cwsmeriaid, cyflenwyr, staff a'n cefnogwyr am eu cefnogaeth dros y deng mlynedd diwethaf, rwy'n siwr y byddant yn falch o glywed ein bod yn anelu i ddyblu maint y cwmni yn y pum mlynedd nesaf. Mae gennym gynlluniau ehangu cyffrous a fydd yn golygu ein bod yn symud i mewn i farchnadoedd newydd ac yn ymgymryd â phrosiectau mwy amrywiol a heriol. Rydym hefyd yn bwriadu ehangu ein cyfleusterau gweithgynhyrchu mewn marchnadoedd allweddol i gefnogi ein ehangiad. "

Fe'i sefydlwyd gan Alun Hobbs yn 2005 ac fe'i arweinir gan weithwyr ac arbenigwyr proffesiynol allweddol y diwydiant, ac mae Hobbs ar flaen y gad gyda’i beirianneg gwrthbwyso triphlyg ac ar hyn o bryd mae'n cyflogi 36 o staff mewn ystod o rolau pwysig ac uchel ael.

Mae peirianwyr dylunio mewnol y cwmni yn defnyddio technolegau arweiniol gan gynnwys Modelu 3D Solid, Dadansoddi Elfennau Manwl Gywir a adwaenir yn y maes fel (FEA) a Dynameg Hylif Cyfrifiadurol a adwaenir fel (CFD) i ddarparu atebion wedi'u teilwra i gwsmeriaid.