Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2016 | Chocci Cake Company
09/12/2016

Y ‘Chocci Cake Company’ yn agor eu siop gynta ar ôl cael benthyciad o £20,000 gan Cyllid Cymru

Mae'r Chocci Cake Company wedi sicrhau benthyciad o £20,000 gan Cyllid Cymru er mwyn ariannu agoriad ei siop gyntaf yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd.

Treuliodd Marilyn Anne Jones nifer o flynyddoedd yn gweithio fel artist dylunio mewnol 3D ym Mhortiwgal cyn dychwelyd i dde Cymru yn 2014 i warchod ei wyres Avalyn.

"Bûm yn gweithio fel arlunydd 3D ym Mhortiwgal ers blynyddoedd - yn bennaf yn creu delweddau ar gyfer filas a thu mewn i adeiladau. Fe ddois i yn ôl i Gymru i helpu i edrych ar ôl fy wyres. Roeddwn i'n gwybod fy mod angen ailhyfforddi mewn rhyw faes felly fe wnes i ymchwilio i'r tueddiadau lle y gallwn i ddefnyddio fy sgiliau presennol ac roeddwn i'n dod yn ôl dro ar ôl tro at siocled," esboniodd Marilyn. "Yna treuliais dros flwyddyn dan hyfforddiant dwys yn perffeithio fy nhechnegau gweithio gyda siocled o ddechrau’r broses i'r diwedd."

Ers dechrau'r cwmni ym mis Gorffennaf 2015 mae hi wedi gweithio gyda nifer o gleientiaid enwog ac adnabyddus, gan gynnwys GoCompare, yn ogystal â chreu siocledi gwreiddiol ac arloesol ar gyfer pen-blwyddi a phriodasau.

"Mae Marilyn yn siocledwraig dalentog sy'n darparu amrywiaeth eang o gynnyrch siocled unigryw yn Ne Cymru," meddai Alyson Macnamara Swyddog Buddsoddi Cyllid Cymru. "Roeddem yn hapus i'w chefnogi gyda benthyciad o £20,000 i gefnogi agoriad y siop Chocci Cake Company cyntaf ar dir Tŷ Tredegar yng Nghasnewydd. Bydd y siop yn ategu agoriad ei busnes ar-lein llwyddiannus a bydd yn agor cyfleoedd a marchnadoedd newydd i werthu iddynt. Fe wnes i weithio'n agos gyda Marilyn er mwyn ei harwain hi drwy'r broses o fenthyca am y tro cyntaf. Fel benthyciwr profiadol, mae'n bwysig ein bod yn gwneud hyn mor hawdd â phosibl drwy ddarparu cymorth a chefnogaeth."

Ychwanegodd Marilyn "Fe wnes i gwrdd gydag Alyson a siaradodd hithau fi drwy'r cynllun micro fenthyciadau, beth yr oeddynt yn gallu ei gynnig i mi, sut yr oeddynt yn gallu helpu a beth oedd y costau.  Roedd Alyson yn help mawr ac fe ddangosodd i mi beth y gallwn ei wneud a sut y gallwn wthio ymlaen."

Gall Cyllid Cymru gynnig buddsoddiadau i fusnesau Cymru o £1,000 hyd at £3 miliwn, gyda micro fenthyciadau o rhwng £1,000 a £50,000 ar gael. Gall cwmnïau a masnachwyr unigol sydd yn meddu ar fwy na dwy flynedd o gyfrifon sy'n gwneud cais am fenthyciadau hyd at £5,000 ddefnyddio’r broses ymgeisio llwybr gyflym lle mae penderfyniadau ar fenthyciadau yn cael eu gwneud o fewn dau ddiwrnod. I gael gwybod mwy am y micro fenthyciadau gallwch gysylltu gydag Alyson yn uniongyrchol drwy e-bostio alyson.macnamara@financewales.co.uk.