04/02/2016

Cyflenwr gwisgoedd o Gaerdydd yn cael cymeradwyo eu cais am micro fenthyciad mewn 2 diwrnod, trwy ddefnyddio proses ymgeisio symlach newydd Cyllid Cymru

Pan ddaeth y cyfle i gaffael y gwisgoedd a gafodd eu defnyddio mewn drama deledu ganoloesol, cysylltodd perchennog Marigold Costumes o Gaerdydd (Marigold) â Cyllid Cymru am micro fenthyciad o £5,000 i helpu i ariannu'r pryniant.

Mae'r gwisgoedd newydd hyn yn ychwanegiad gwerthfawr i'w groesawu at  stoc bresennol y cwmni o dros 95,000 o wisgoedd.

Fel cyflenwr gwisgoedd ar raddfa fawr, mae Marigold wedi adeiladu enw da iawn ymysg cwmnïau ffilm, teledu a'r theatr. Mae'r cwmni hefyd yn cyflenwi i'r sector addysg ac mae ganddynt fusnes gwisg ffansi ffyniannus.

Wrth esbonio pwysigrwydd y pryniant, dywedodd Dawn Thomas-Mondo, cynllunydd gwisgoedd a enwebwyd am BAFTA a pherchennog Marigold: "Fe wnaethom ddefnyddio benthyciad blaenorol gan Cyllid Cymru i ddechrau  Marigold Costumes yn 2005 ac mae'r benthyciad hwn wedi bod o gymorth i ni fanteisio ar y cyfle i brynu gwisgoedd newydd a fydd yn rhoi ffrwd incwm gwerthfawr i ni yn y dyfodol.
"Roedd Cyllid Cymru yn deall fod prynu'r gwisgoedd hyn yn gyfle busnes gwych i ni a bod angen i ni weithredu'n gyflym i wneud bid amdanynt. Aethom ati i lenwi ffurflen syml ac fe wnaethant gymeradwyo ein cais o fewn 2 ddiwrnod. Yna roeddem yn gallu prynu’r gwisgoedd ac rydym eisoes wedi dechrau eu llogi nhw allan. "

Ychwanegodd Rhiannon Brewer, Uwch Swyddog Buddsoddi gyda thîm micro fenthyciadau Cyllid Cymru: "Mae Marigold Costumes bellach yn fusnes sefydledig  uchel ei barch sy'n cael ei redeg gan ddylunydd gwisgoedd  profiadol gowbrwyedig. Roedd prynu'r gwisgoedd hyn yn gyfle gwych i Dawn a'i thîm ac maent eisoes wedi denu llawer o ddiddordeb ymysg cwsmeriaid.

"Gall busnesau cymwys sydd angen hwb ariannol o £1,000 i £5,000 bellach  elwa ar broses deuddydd symlach Cyllid Cymru, sy'n eu helpu i gael eu cynlluniau ar y gweill yn gyflym neu fanteisio ar gyfleoedd busnes newydd."

Gall busnesau bach a chanolig cymwys yng Nghymru wneud cais am micro fenthyciadau o rhwng £1,000 a £50,000 gan Cyllid Cymru, tra gall busnesau sydd wedi masnachu ers dros 2 flynedd wneud cais am fenthyciad o rhwng £1,000 a £5,000 trwy ddefnyddio proses ymgeisio deuddydd symlach Cyllid Cymru.

Mae'r broses ymgeisio symlach yn berthnasol i fenthyciadau o Gronfa Benthyciadau Micro-fusnes Cymru a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac fe fydd ar gael hyd nes y clywir yn wahanol.

Gall busnesau bach a chanolig (BBaCh) sy'n dymuno gwneud cais am micro fenthyciadau a buddsoddiadau eraill gysylltu â Cyllid Cymru ar 0800 587 4140, e-bost gwyb@cyllidcymru.co.uk ein tudalen benthyciadau micro.