07/03/2016

Cyllid Cymru yn penodi Giles Thorley fel Prif Weithredwr newydd

Mae Giles Thorley wedi cael ei benodi'n Brif Weithredwr newydd ar Grŵp Cyllid Cymru.

Wrth ddechrau ar ei swydd newydd ar y 4ydd o Ebrill 2016, bydd Mr Thorley yn arwain Cyllid Cymru wrth i'r cynlluniau i greu Banc Datblygu i Gymru gael eu gweithredu.

Mae Mr Thorley yn ymuno â Cyllid Cymru o'r cwmni ecwiti preifat arweiniol, TDR Capital lle y bu'n bartner ers 2010. Cyn iddo ymuno â TDR Capital, treuliodd naw mlynedd yn Punch Taverns, yn gyntaf fel Cadeirydd Gweithredol ac yna fel Prif Weithredwr. Yr oedd hefyd yn aelod sylfaenol o'r Principal Finance Group.

Yn ystod ei yrfa lwyddiannus o ugain mlynedd mae Mr Thorley wedi ennill profiad sylweddol o uwch reoli a buddsoddi ecwiti-preifat. Mae o hefyd yn angel busnes llwyddiannus.

Wrth sôn am ei benodiad dywedodd Giles Thorley: "Mae Cyllid Cymru yn sefydliad ariannol Cymreig allweddol ac mae'n parhau i chwarae rhan allweddol yn economi Cymru. Rwy'n awyddus i adeiladu ar ei gryfderau a harneisio ei arbenigedd i sicrhau fod busnesau bach a chanolig Cymru yn gwneud hyd yn oed mwy o gyfraniad economaidd yn y dyfodol.

"Gyda lansiad Cronfa Busnes Cymru newydd yn ddiweddar a chronfeydd eraill Llywodraeth Cymru mae hwn yn gyfnod cyffrous. Rwy'n edrych ymlaen at wireddu'r weledigaeth ar gyfer Banc Datblygu i Gymru a gwella'r cyllid a'r cymorth sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru yn sylweddol."

Wrth groesawu penodiad Mr Thorley, dywedodd y Gweinidog dros yr Economi Edwina Hart: "Rwy'n croesawu penodiad Giles Thorley fel Prif Weithredwr Cyllid Cymru. Mae'r rôl yn ymofyn profiad, arbenigedd a gweledigaeth i yrru ymlaen gydag argymhellion yr Adolygiad Mynediad at Gyllid a sicrhau bod busnesau micro, bach a chanolig eu maint yn cael y gefnogaeth ariannol a'r cymorth sydd eu hangen arnynt i lwyddo. "

Ychwanegodd Gareth Bullock, Cadeirydd Cyllid Cymru: "Rwy'n falch o groesawu Giles Thorley i Cyllid Cymru ac rwy'n hyderus y bydd y Grŵp yn ffynnu o dan ei arweiniad. Mae Giles yn arweinydd busnes uchel ei barch sydd â hanes gefndirol nodedig ac mae'n dod â chyfuniad eithriadol o sgiliau ac arbenigedd i Cyllid Cymru ynghyd â dealltwriaeth ddofn o fuddsoddiad dyled ac ecwiti.

Fel bargyfreithiwr cymwys, mae Mr Thorley yn dal gradd yn y gyfraith o Brifysgol Llundain ac mae'n aelod o Gyngor y Bar yng Nghymru a Lloegr. Mae hefyd wedi gwasanaethu fel cyfarwyddwr bwrdd ar Tui Travel, Esporta, Tragus a Ducati.

Ymgymerwyd â'r broses recriwtio gan Ridgeway Partners, wedi'u cefnogi gan y gwasanaeth recriwtio ar-lein Nurole.