18/04/2017

Cellesce yn derbyn cyllid pellach i fasnacheiddio ei dechnoleg Ehangu Organoidau

Mae'r cwmni gwyddorau bywyd o Gaerdydd, Cellesce yn parhau i ddatblygu ei ymchwil organoidau diolch i arian cyllido chwe ffigur a gafodd yn ddiweddar o dan arweiniad Cyllid Cymru. Bydd y chwistrelliad hwn o gyfalaf newydd yn galluogi Cellesce i barhau i ddatblygu ei dechnoleg ehangu organoidau a sefydlu ei dîm sy'n tyfu ym Mhentref Arloesedd GE yng Nghaerdydd.

Dywedodd Sylfaenydd a Phrif Swyddog Technegol Cellesce, Marianne Ellis: "Rwy'n falch iawn o'r hyn mae Cellesce wedi'i gyflawni hyd yn hyn. Rydym wedi cymryd syniad, a ddeilliodd o Brifysgol Caerfaddon, ac ynghyd â'n cydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi adeiladu'r dechnoleg newydd hon.

"Mae'r cyllid cychwynnol a gawsom gan Innovate UK ac NC3Rs wedi ein helpu i wneud cynnydd da. Bydd y buddsoddiad ychwanegol sylweddol yn galluogi datblygiad pellach o'r broses ehangu celloedd Cellesce a hyrwyddo ein huchelgais i ddod yn chwaraewr o arwyddocaol yn y sector organoid sy'n dod fwy fwy i'r amlwg."

Beth yw organoidau?

Organoidau yw dyfodol ymchwil feddygol. Maent yn caniatáu i ymchwilwyr gael y cyfle i brofi mathau newydd o driniaethau ar grwpiau o gelloedd, sy'n ymdebygu fwy i gelloedd targed mewn person.

"Mae Organoidau yn deillio o gelloedd bonyn a dyfir mewn labordy. Maent yn glystyrau o gelloedd sy'n tyfu i mewn i fersiynau bychan bach o organau. Maent yn arddangos nodweddion tri dimensiwn a ffisioleg organau go iawn, gan gynnig posibiliadau unigryw i ymchwil feddygol ganolbwyntio ar ddarganfod cyffuriau a meddygaeth bersonol," ychwanegodd Marianne.

Mae technoleg Cellesce yn canolbwyntio ar ehangu, gan sicrhau bod digon o organoidau o ansawdd digonol i alluogi iddynt gael eu defnyddio gan y diwydiant fferyllol. Mae'n ffurfio bloc adeiladu gwerthfawr sy'n addo y bydd organoidau yn cael eu mabwysiadu yn eang.

"Mae Cellesce yn gwmni newydd cyffrous, sydd yn barod i fanteisio ar dechnoleg organoid sy'n esblygu'n gyflym," esboniodd Swyddog Buddsoddi Cyllid Cymru Philip Barnes. "Mae gan y cwmni botensial twf uchel ac mae'n gwneud cynnydd cyffrous mewn maes pwysig mewn ymchwil feddygol."

Ychwanegodd y Prif Weithredwr Nicholas Duggan: "Mae Cellesce yn falch iawn o fod wedi sicrhau'r buddsoddiad a’r cymorth gan Cyllid Cymru. Rydym bellach mewn cyfnod cyffrous yn hanes ein datblygiad, wrth i ni ddod allan o'r byd academaidd a dechrau masnacheiddio technoleg sy'n addo i chwyldroi sawl maes ymchwil feddygol. Byddwn yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid i symud ein technoleg ehangu at y cam nesaf, a gobeithiwn y bydd hyn yn golygu y bydd Cellesce yn dod yn ddarparwr blaenllaw gwasanaethau ehangu organoidau ar draws y sector. "