12/07/2017

Caffaeliad Hudman: Ymadawiad cyntaf o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru ar gyfer Cyllid Cymru

Mae Hudman, sef cwmni technoleg sy'n seiliedig yng Nghwmbrân wedi cael ei gaffael gan Advanced, y trydydd cwmni meddalwedd a gwasanaethau mwyaf yn y DU. Mae'r fargen hon yn golygu fod y buddsoddwr Cyllid Cymru yn gwerthu ei gyfran yn y cwmni yn yr ymadawiad cyntaf o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru.

Mae Hudman yn darparu meddalwedd Cynllunio Adnoddau Menter (CAM) sy'n seiliedig ar gwmwl ar gyfer diwydiannau gweithgynhyrchu, peirianneg ac adeiladu.

"Hudman yw'r ymadawiad cyntaf ar gyfer Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru, llai na blwyddyn ar ôl ein buddsoddiad ecwiti," meddai'r Swyddog Buddsoddi Philip Barnes, a strwythurodd y fargen ar ran Cyllid Cymru ym mis Awst 2016. "Maen nhw'n fusnes anhygoel sydd wedi dal sylw un o gwmnïau meddalwedd mwyaf y DU. Fel rhan o Advanced bydd eu cynnyrch yn cael ei fuddsoddi ynddo ymhellach a bydd yn gwireddu ei botensial i gyrraedd marchnad ehangach fyth nag y mae ar hyn o bryd. Maen nhw'n gwmni newydd twf uchel ac rydym yn falch ein bod wedi gallu eu cefnogi."

Mae Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru sy'n £7.5 miliwn yn gwneud buddsoddiadau o £50,000 hyd at £250,000 mewn cwmnïau gwyddoniaeth a thechnoleg sy'n eu cyfnodau cynnar. Mae'n rhaid i gwmnïau sy'n chwilio am fuddsoddiad o'r gronfa hon gael cynllun busnes sy'n canolbwyntio ar dechnoleg ac wedi eu lleoli yn, neu'n barod i adleoli i, Gymru. Hyd yn hyn mae Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru wedi gwneud 40 o fuddsoddiadau mewn 29 o gwmnïau uchelgeisiol. Mae'r rhan fwyaf o'r buddsoddiadau yn seiliedig ar ecwiti.

"Mae'r caffaeliad hwn yn agor pennod newydd gyffrous ar gyfer ein meddalwedd ac mae'n ganlyniad i waith caled pawb yn Hudman," meddai'r Rheolwr Gyfarwyddwr David James. "Yn dilyn rowndiau buddsoddi yn 2015 a 2016, rydym wedi parhau i fuddsoddi'n helaeth i ddatblygu ein datrysiad CAM ac rydym yn hynod o falch bod hyn wedi cael ei gydnabod.

"Mae Advanced yn cynnig cyfoeth o brofiad yn y sector CAM ac rydym yn credu'n gryf y bydd cryfder ein datrysiad ni, a'r gwerth y mae'n ei gynnig i gwsmeriaid, yn sicr o gynyddu drwy fod yn rhan o bortffolio Advanced. Bydd y tîm cyfan yn ymuno ag Advanced ac rydym yn edrych ymlaen at fod yn rhan o'r cyfnod nesaf o'u taith. "

Rhoddwyd y Rheolwr Gyfarwyddwr David James mewn cysylltiad â'r cwmni gan xénos - Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru.

"Rydym wedi cefnogi Hudman o'i ddyddiau cyntaf, ac wedi cyflwyno'r cwmni i'r person sydd yn awr yn Rheolwr Gyfarwyddwr - David James trwy gyfrwng ein rhwydwaith angel," meddai Cyfarwyddwr y Rhaglen xénos Steve Holt. "Rydym yn falch iawn bod y busnes gwych hwn wedi cael ei gaffael ac y bydd yn parhau i dyfu fel rhan o Advanced. Dymunwn y gorau i David a'r tîm. "

Rhwydwaith angylion busnes Cymru yw xénos ac mae'n rhan o Grŵp Cyllid Cymru. Mae xénos yn cyflwyno mentrau bach a chanolig eu maint yng Nghymru a mentrau busnes cynnar gydag unigolion gwerth net uchel addas (gelwir y rhain yn angylion busnes) am fuddsoddiadau cyfran ecwiti a chyngor masnachol strategol.