05/04/2017

Rownd ecwiti £280,000 yn cefnogi masnacheiddio cwmni 'stamp smart' Memberoo

Mae cwmni app siopa smart Memberoo (Envolve Technology) yn barod i ddechrau masnacheiddio eu cynnyrch 'stamp smart', diolch i gyd-fuddsoddiad ecwiti o £280,000 gan Cyllid Cymru a Thorium Technology Investors.

Syniad gwych yr entrepreneur technoleg Emma Smith yw'r cwmni yng Nghasnewydd yn dilyn ei hymchwil Meistr ym Mhrifysgol Caerfaddon. Mae Memberoo yn cael gwared ar gardiau teyrngarwch traddodiadol ar bapur, gan ganiatáu i gwsmeriaid mewn siopau, caffis a bwytai sy'n cymryd rhan i gofrestru eu tripiau siopa trwy gyfrwng app ar eu ffôn symudol.

"Mae'n anhygoel gallu bod mewn sefyllfa i fasnacheiddio ein technoleg ar ôl cyfnod profi trwyadl yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf," esboniodd Emma. "Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i fod yn agor ein hyb gwerthu a marchnata yng Nghasnewydd a gweld Memberoo allan yna, gan ddod â hud cyfeiriadau ar-lein i'r stryd fawr."

Mae'r app yn darparu gwybodaeth werthfawr i'r cwmnïau sy'n cymryd rhan – ac yn eu galluogi i gynnig cynigion a deunyddiau marchnata personol wedi eu targedu. Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd eisoes gan y cwmni yn ystod eu cyfnod prawf, gall marchnata personol gynyddu ymweliadau cwsmeriaid hyd at 20% a chynyddu gwerthiant hyd at 4%.

"Rydym yn gwybod bod perchnogion bwytai a pherchnogion siopau coffi yn bobl brysur, ac 'dydyn ni ddim eisiau iddynt gael eu llethu gyda data," esboniodd Lily Smith o Memberoo VP Product "Mae ein llwyfan yn defnyddio ein hymchwil a'n algorithmau ein hunain i awgrymu cynigion sy'n unigryw i gwsmeriaid unigol a'u hymddygiad a'u dewisiadau, gan awgrymu strategaethau marchnata perthnasol a thrwy hynny helpu busnesau bach a chanolig eu maint i dyfu."

Bydd y buddsoddiad gan Cyllid Cymru a Thorium Technology Investors yn helpu'r cwmni i ehangu eu tîm yng Nghasnewydd. Mae cynlluniau’r cwmni ar gyfer y dyfodol hefyd yn cynnwys canolfan ddosbarthu yn seiliedig yn Ne Cymru. Bydd y cyd-fuddsoddiad, sy'n cynnwys buddsoddiad ecwiti o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru, yn cael ei ddefnyddio i recriwtio staff gwerthu a marchnata yng Nghasnewydd, yn ogystal â chefnogi'r broses o gyflwyno'r Memberoo i gwsmeriaid.

"Yn ogystal â thrin ein cwsmeriaid fel unigolion, rydym yn falch o allu trin ein staff fel unigolion," ychwanegodd Emma. "Fel mam sy'n gweithio fy hun roedd hi wirioneddol yn bwysig i mi bod fy musnes yn cynnig gwir hyblygrwydd i bob aelod o staff. Fel entrepreneur benywaidd yn y gofod technoleg rydw i hefyd yn angerddol o blaid annog mwy o fenywod i mewn i'r sector, a thrwy gyfrwng ein polisi gweithio hyblyg yr wyf yn credu ein bod mewn sefyllfa i wneud hynny."

"Mae hyn wirioneddol yn dechnoleg arloesol a defnyddiol a fydd o fudd go iawn i ddefnyddwyr a busnesau bach," esboniodd Sarah Smith, Swyddog Buddsoddi Portffolio Cyllid Cymru. "Mae'r data ymddygiadol y gall ei ddarparu ar arferion prynu defnyddwyr yn helpu perchnogion busnes i yrru ymgyrchoedd hyrwyddo pwrpasol er mwyn cynyddu gwerthiant. Mae Emma yn Brif Weithredwr credadwy a gweledigaethol sydd â chynllun busnes ardderchog. Rydym yn falch o fod yn gallu eu helpu, ochr yn ochr â thechnoleg gefnogol cyd-fuddsoddwyr Thorium Technology Investors, wrth i dîm Memberoo ddechrau masnacholi eu cynnyrch. "

"Rydym yn credu mai dyfodol cysylltiadau busnes-cwsmer yw personoli," esboniodd Vivien Pell Buddsoddwr Gyfarwyddwr o Thorium Technology Investors. "Does unman ar y stryd fawr lle gallwch gael yr un profiad personol ac y gallwch ar-lein. Rydym ni eisiau newid hynny. Mae Memberoo yn disodli cardiau teyrngarwch papur traddodiadol gydag app symudol ac yn defnyddio'r data a gasglwyd gan gwsmeriaid i gynghori busnesau ar y ffordd orau i ymgysylltu â'u cwsmeriaid. 'Rydym ni eisiau rhoi grym Tesco Clubcard a Nectar yn nwylo busnesau bach a chanolig eu maint.

"Dyma'r ail fuddsoddiad 'rydym ni wedi ei wneud gyda Cyllid Cymru. Rydym yn mwynhau ein strategaethau buddsoddi a rennir ac rydym am weld rhagor o gydweithredu. "