15/06/2017

Cwmni smart cartref MyLiveGuard yn lansio gwasanaeth newydd ystafell smart gwesty

Mae MyLiveGuard wedi lansio datrysiad newydd ystafell smart gwesty yn seiliedig ar ei feddalwedd cartref smart. Gan ddefnyddio teledu neu focsys pen set presennol, gall MyLiveGuard redeg eu meddalwedd ar y dyfeisiau yn yr ystafell mewn gwesty ac mae'n galluogi defnyddwyr i reoli eu hamgylcheddau yn y gwesty o bell trwy gyfrwng y teledu neu eu ffôn symudol.

Mae'r cwmni o Abercynon eisoes mewn trafodaethau gyda chadwyn o westai rhyngwladol a chwmni mordeithiau adnabyddus ynghylch eu gwasanaeth newydd a fydd yn caniatáu i westeion siecio i mewn, rhoi'r teledu ymlaen o bell a gosod y tymheredd yn eu hystafelloedd - a hyn oll cyn cyrraedd. Mae'r cwmni wedi cael ei gefnogi gan fuddsoddiad ecwiti gan Cyllid Cymru.
 
"Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i allu defnyddio ein technoleg yn y modd hwn," esboniodd y Rheolwr Gyfarwyddwr Miles Woodhouse. "Rydym yn cynnig cynnyrch label gwyn, sy'n integreiddio'n ddi-dor gyda dyfeisiau Android sy'n bodoli eisoes - yn yr un modd â bocsys pen set a setiau teledu smart. Trwy gyfrwng app ar eich ffôn, gallwch awtomeiddio a rheoli nifer o nodweddion yn eich ystafell, yn amrywio o oleuadau i aerdymheru a gwresogi. Gallwch hyd yn oed reoli rhai gwneuthurwyr coffi, fel bod yna gappuccino ffres yn barod i chi wedi i chi gyrraedd."

Mae hwb y llwyfan yn hyblyg ac yn gallu rhedeg ar unrhyw ddyfais Android, ac fe all defnyddwyr Android ac iPhone gael mynediad at y gwasanaeth trwy gyfrwng app.

Yn ychwanegol at ei gynnyrch siecio i mewn i westy, gall MyLiveGuard hefyd gynnig atebion cartref smart ar gyfer byw â chymorth, llety myfyrwyr a'r farchnad smart gartref sy'n tyfu.

Meddai Swyddog Buddsoddi Portffolio Cyllid Cymru Sarah Smith: "Mae hwn yn gynnyrch gwych ac arloesol sydd wir yn manteisio ar farchnad sy'n tyfu, ac yn 'tech-savvy'. Mae llawer o ddiddordeb wedi cael ei ddangos yn y gwasanaeth newydd hwn eisoes ac rydym yn hynod o falch o allu cefnogi Miles a'r tîm wrth i'w cwmni dyfu."

Derbyniodd MyLiveGuard fuddsoddiad ecwiti chwe ffigur o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru, sy'n cynnig buddsoddiad i gwmnïau technoleg newydd a rhai yn eu cyfnodau twf cynnar sy'n seiliedig yn neu'n adleoli i Gymru.