30/06/2017

Seren Electrical yn cwblhau bargen pryniant gan reolwyr ar ôl buddsoddiad gan Cyllid Cymru

Mae Richard Wakeman, Rheolwr Gyfarwyddwr Seren Electrical Supplies Ltd (Seren), wedi cwblhau pryniant gan reolwyr (MBO) gan randdeiliaid presennol y cwmni gyda chymorth buddsoddiad sylweddol gan Cyllid Cymru. Mae’r fargen yn golygu mai ef sy’n berchen ar y gyfran fwyaf yn Seren bellach, yn hytrach na’r sylfaenwyr Andrew Hall a Jason Beament.

Mae’r cwmni yng Nghaerffili yn gyfanwerthwr annibynnol, sy'n darparu cyfarpar trydanol o safon uchel ar gyfer ei fasnachu. Sefydlwyd y busnes yn 2010, ac ar ôl tyfu'n sylweddol, symudodd Seren i safle mwy yn 2015.

“Mae Seren wedi tyfu'n gyson gan barhau i ganolbwyntio ar sicrhau gwasanaeth cadarnhaol a pharhaus,” yn ôl Richard Wakeman, y Rheolwr Gyfarwyddwr. “Mae ein partneriaeth wedi gweithio dros y blynyddoedd diwethaf gan ein bod yn cynnig gwasanaeth premiwm teg - waeth pa mor fawr mae’r cwmni’n tyfu. Rwy'n edrych ymlaen at symud Seren ymlaen gan gadw at yr ethos hwnnw sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.”

Cyflwynodd Mervyn Ham, Dyfeisydd Bargeinion ar gyfer Iridium Corporate Services Seren i Cyllid Cymru a Bethan Cousins, Dirprwy Reolwr y Gronfa, wnaeth lunio’r fargen ar ran Cyllid Cymru. “Roedd hon yn fargen MBO benodol, cwbl rwymol. Mae Richard wedi bod yn hollbwysig i’r broses o ddatblygu’r busnes o’r dechrau gyda chefnogaeth a buddsoddiad parhaus gan Jason ac Andrew. Roeddem ni a Cyllid Cymru yn gallu cynnig y gefnogaeth oedd ei hangen ar y tîm i wneud y newid hwn yn realiti. Roedd Bethan yn wych, yn gwbl ddi-lol, ac roedd Cyllid Cymru yn cynnig gwasanaeth hynod broffesiynol a syml.”

Meddai Jason Beament, un o’r partneriaid a sylfaenodd y busnes: “Rydym yn falch ein bod wedi cwblhau’r trafodyn ac yn parhau â’n partneriaeth gyda Richard, sydd wedi datblygu’r busnes yn strategol ac yn strwythurol hyd at y sefyllfa bresennol. Byddwn yn parhau i helpu Richard i ddatblygu Seren Electrical Supplies.”

“Mae Richard, Andrew a Jason wedi cydweithio i sicrhau dyfodol busnes yng Nghymru sy'n tyfu ac yn datblygu,” ychwanegodd Bethan. “Roedd hefyd yn bleser gweithio ar y fargen hon gyda Mervyn ac Iridium. Mae’r ddau yn meithrin enw da llwyr haeddiannol fel arbenigwyr a hwyluswyr MBO ar gyfer busnesau bach a chanolig yma yng Nghymru.”

Daeth y cyllid ar gyfer y cytundeb gan Gronfa Fusnes Cymru, sy’n cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Roedd Laura Herdman o Capital Law yn gyfrifol am ddarparu cyngor ar y trafodyn.