Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion portffolio | 28102014 Jellagen SMART grant
28/10/2014

Jellagen Pty Ltd yn sicrhau grant SMART gwerth £99,985 gan Innovate UK (TSB gynt) i gefnogi'r gwaith o ddatblygu dyfeisiau meddygol colagen sglefrod môr

Jellagen Pty Ltd, cwmni technoleg feddygol a gofal iechyd yn falch o gyhoeddi bod Innovate UK (y Bwrdd Strategaeth Technoleg gynt) wedi dyfarnu grant SMART gwerth £99,985 iddo.

Bydd arian gan Innovate UK yn helpu Jellagen er mwyn gwella effeithlonrwydd echdynnu colagen i wella ansawdd a swm y cynnyrch. Bydd y cyllid hefyd yn helpu'r Cwmni i ymchwilio i brosesau gweithgynhyrchu a nanotechnolegau newydd sy'n defnyddio colagen Math II a Math V sy'n deillio o sglefrod môr ac sy'n addas ar gyfer y maes meddygol er mwyn creu cymwysiadau ar gyfer dyfeisiau meddygol. Bydd y prosiect 12 mis yn caniatáu i Jellagen gael mynediad at arbenigedd o'r radd flaenaf yng Nghanolfan NanoIechyd Prifysgol Abertawe, Colagen Solutions Plc a Choleg Prifysgol Llundain (UCL), i gyflwyno prosesau a chynhyrchion newydd. Bydd y cyllid hwn hefyd yn caniatáu cynhyrchu data biolegol ar y defnydd o golagen sglefrod môr a'i gymhwysedd a'i gymharu â chymwysiadau meddygol ar gyfer impiadau esgyrn.

Sefydlwyd Jellagen ym mis Mai 2013 gan 2 entrepreneur profiadol iawn, sef Alex Mühlhölzl ac Andrew Mearns Spragg, gan sicrhau ei gylch cyntaf o gyllid gwerth £550,000 ym mis Ebrill 2014 gan Cyllid Cymru a buddsoddwyr Angel (xénos a SWAIN). Nod y Cwmni yw bod yn gwmni cyntaf yn y byd i ddarparu colagen sglefrod môr Math I a Math II wedi'i ardystio gan GMP ac ISO sy'n addas ar gyfer y maes fferylliaeth fel deunydd crai. Marchnad darged gychwynnol y cwmni ar gyfer ei gynnyrch colagen anfamalaidd yw'r farchnad meithrin celloedd broffidiol a oedd yn werth $14.7 biliwn o ddoleri'r UDA yn fyd-eang yn 2013 (Markets & Markets 2014). Bydd uchelgeisiau a datblygiad yn y dyfodol yn cael eu hanelu at gymwysiadau meddygol ym maes iechyd esgyrn ac iacháu clwyfau er mwyn defnyddio natur unigryw cynhyrchion colagen Jellagen yn ehangach.

Mae'r cwmni'n cynnig y sbectrwm cyfan o brotinau colagen sy'n deillio o sglefrod môr, gyda'r galw mwyaf am Fath I i Fath V, ond mae eraill ar gael ar gais.  Mae Jellagen hefyd yn cynnig ystod arall o "gynhyrchion sy'n datblygu" ar gyfer gofal y croen chymwysiadau ar gyfer dyfeisiau meddygol. Defnyddir colagen i weithgynhyrchu bioddeunyddiau oherwydd ei allu i greu ffibrau cryf a chaiff ei ddefnyddio ar sawl ffurf (fel sgaffaldiau gel, a philenni) ar gyfer nifer o gymwysiadau meddygol yn amrywio o ofal clwyfau ac adnewyddu cartilag i impiadau esgyrn.

Mae Jellagen yn gweithredu o gyfleuster prosesu ym Mharc Gwyddoniaeth a Thechnoleg  Sir Benfro, Cymru ac mae ei gynnyrch meddygol yn cael ei gynhyrchu gan ei bartner strategol Collagen Solutions Plc o Glasgow.

Meddai Andrew Mearns Spragg, Prif Weithredwr a Chyd-sylfaenydd y Cwmni "Mae Alex a minnau yn falch iawn o gael y grant hwn gan Innovate UK. Bydd y grant yn helpu i gefnogi'r gwaith o barhau i ddatblygu ein cynnyrch colagen sglefrod môr ac ehangu'r cwmni i farchnadoedd newydd. Mae'r cyllid yn cynnig cyfle gwych i weithio gyda'n partneriaid strategol Colagen Solutions Plc ar wella ein prosesau cynhyrchu colagen presennol ond mae hefyd yn rhoi mynediad i arbenigedd academaidd o safon fyd eang gan roi mynediad i atebion peirianneg newydd a fydd yn helpu i ddiffinio'n well briodweddau strwythurol a mecanyddol ein cynhyrchion colagen sydd wedi'u hanelu at gymwysiadau'r farchnad iechyd esgyrn."

Meddai Alex Mühlhölzl, Sylfaenydd y Cwmni a'r Prif Swyddog Technoleg: "Mae'r cyllid yn sgil grant SMART Innovate UK yn gyfle gwych barhau i ddatblygu ein cynhyrchion colagen sglefrod môr. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'n partneriaid contract yn y Ganolfan NanoIechyd a Choleg Prifysgol Llundain ar ddatblygu technegau arloesol i greu cynhyrchion ar gyfer dyfeisiau meddygol newydd yn seiliedig ar golagen Math II. Bydd y technegau hyn yn cynnwys defnyddio Grym Atomig Microsgopeg, rheoleg a defnyddio ethodologau sy'n electrodroelli wrth ddatblygu dyfeisiau impiadau esgyrn newydd, ond bydd hefyd yn cynyddu ein dealltwriaeth o briodweddau mecanyddol colagen ar y lefel-nano."