Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion portffolio | Creo Medical, arweinydd sy'n dod i'r amlwg mewn electrodriniaeth, yn cau ar $8.45 miliwn mewn rownd ariannu newydd.
18/09/2015

Creo Medical, arweinydd sy'n dod i'r amlwg mewn electrodriniaeth, yn cau ar $8.45 miliwn mewn rownd ariannu newydd.

Cyhoeddodd Creo Medical, arweinydd sy'n dod i'r amlwg mewn electrodriniaeth, ei fod wedi cwblhau ei rownd ariannu ddiweddaraf gan ddod i gyfanswm o $8.45 miliwn, gan gynnwys buddsoddwr newydd Pentax Medical (HOYA Group).

Yr oedd y cyfranogwyr sy'n cymryd rhan yn y rownd ariannu hon hefyd yn cynnwys y buddsoddwyr presennol , sef Cyllid Cymru, yr Angel CoFund a buddsoddwyr angel unigol. Hyd yn hyn, mae Creo Medical wedi sicrhau buddsoddiad gwerth cyfanswm o $20.7m.

Wedi'i ddisgrifio fel 'y llwyfan electrodriniaethol newydd cyntaf mewn cenhedlaeth' mae system ynni Creo Medical Croma yn darparu cyfuniad unigryw o ynni microdon amledd arbennig o uchel ar gyfer ceulo dan reolaeth ac ynni radio-amledd deubegwn ar gyfer torri meinwe meddal yn fanwl gywir, gan gefnogi amrywiaeth eang o offerynnau llawfeddygol ar gyfer cymwysiadau megis endoscopi therapiwtig, llawdriniaeth laparosgopig ac abladiad tiwmor.

"Rydym yn croesawu ein buddsoddwr newydd Pentax Medical, wrth fynegi fod endoscopi therapiwtig yn faes blaenoriaeth maent yn cefnogi gweledigaeth Creo Medical i fod yn arweinwyr mewn electrodriniaeth. Gyda'r buddsoddiad diweddaraf hwn rydym mewn sefyllfa dda i gwblhau cymeradwyaeth reoleiddiol yr UD, adeiladu ar ein portffolio eiddo deallusol sy'n tyfu a datblygu tyniant masnachol mewn marchnadoedd byd-eang allweddol." Meddai Craig Gulliford, Prif Weithredwr, Creo Medical

Fe wnaeth David Woods, Prif Swyddog Marchnata, Pentax Medical y sylw "Rydym yn falch o fod yn buddsoddi mewn sefydliad sydd â hanes profedig o arloesedd mewn busnes sy'n alinio'n ddi-dor gyda phortffolio blaengar endosgopau hyblyg Pentax Medical. Mae'r buddsoddiad hwn yn rhoi mynediad i ni at lwyfan electrodriniaethol arloesol ac mae'n cyflymu strategaeth Pentax Medical i wasanaethu meddygon a'u cleifion yn fwy effeithiol mewn diwydiant gofal iechyd sy'n datblygu'n gyflym trwy ehangu i mewn i'r gofod therapi endosgopig hanfodol. "

Ychwanegodd Dr Richard Thompson, o dîm mentrau technoleg Cyllid Cymru, "Mae Cyllid Cymru yn gefnogwr hirdymor i Creo Medical, a hwn yw'r diweddaraf ymysg nifer o fuddsoddiadau. Rydym yn falch o weld y cwmni yn gwneud cynnydd trawiadol."

Mae llwyfan technoleg Creo Medical yn cefnogi esblygiad parhaus endosgopi therapiwtig uwch a thechnegau llawfeddygol eraill sy'n ymyrryd cyn lleied â phosibl, gan yrru gwell canlyniadau i gleifion ymlaen a lleihau costau i ddarparwyr gofal iechyd.