Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion portffolio | Rhagolygon twf ar gyfer Pinnacle Document Solutions Ltd gyda phryniant Fast Technology (London) Ltd
12/02/2016

Rhagolygon twf ar gyfer Pinnacle Document Solutions Ltd gyda phryniant Fast Technology (London) Ltd

Mae Pinnacle Document Solutions Ltd sef un o'r darparwyr datrysiadau Print / Argraffu a TG mwyaf blaenllaw yn y DU yn falch o gyhoeddi eu bod wedi caffael Fast Technology (London) Ltd

Hwn yw'r ychwanegiad cyntaf i'r grŵp sydd wedi digwydd ar gefn pryniant llwyddiannus Pinnacle Office Equipment Ltd gan y rheolwyr sef y Rheolwr Gyfarwyddwr Clive Hamilton yn Ebrill 2015.

Y Cwmnïau

Mae Pinnacle Office Equipment Ltd a sefydlwyd yn 1989 wedi dod yn ddarparwr blaenllaw Datrysiadau Print a TG ar draws Cymru, y De Orllewin, a choridorau yr M4 a'r M5. Fel prif Bartner yn y brand Xerox Mono a darparwr  Gwasanaethau Print a Reolir, ac fel partneriaid technoleg Microsoft a VMWare cymwysedig rydym yn cefnogi busnesau sglodion glas, corfforaethol a Busnesau Bach a Chanolig, yn ogystal â'r sector addysg a'r sector gyhoeddus, ynghyd â Sefydliadau ‘Ddim am Elw’ yn fyd-eang o'n swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerwysg ac yn awr yn Watford.

Mae Fast Technology (London) a sefydlwyd ym 1986 yn Watford wedi tyfu i fod yn ddarparwr aml-werthiant datrysiadau print / copi, gyda gwasanaethau traul a phroffesiynol i gefnogi eu cleientiaid ar draws y DU yn enwedig yn y sector manwerthu.

Dywedodd Mr Hamilton, RhG Pinnacle, "Yr oedd portffolio gwasanaethau cyflenwol Fast Technology yn golygu eu bod yn ffitio'n naturiol gyda Pinnacle, ychwanegwch ein caledwedd a'n portffolio datrysiadau ni at hynny ac o ganlyniad ‘rydym yn gweld hyn fel potensial twf cyffrous ar gyfer Grŵp Pinnacle Document Solutions".

Dywedodd cyn-berchennog a Chyfarwyddwr Fast Technology Joe Schupper ei fod yn "falch iawn o'r gwerthiant, - Pinnacle yw'r ateb gorau, bydd eu buddsoddiad yn parhau gydag enw da Fast Technologies o fod yn gwmni sy’n cyflenwi'r lefel uchaf o gymorth i gwsmeriaid ac ar ben hynny bydd eu portffolio yn dod ag ystod newydd o gynnyrch i sylfaen ffyddlon iawn o gleientiaid."

Cafodd Pinnacle eu cynghori gan Gambit Corporate Finance LLP a Capital Law. Meddai Geraint Rowe o Gambit "Mae gan Pinnacle Document Solutions gynllun clir ar gyfer twf strategol, a rhan o hynny yw partneru gyda thargedau caffael dethol. Mae Fast Technology yn rhan bwysig o'r weledigaeth hon yn dilyn Pryniant y Cwmni gan y Rheolwyr yn gynnar yn 2015 ac rydym yn edrych ymlaen at ragor o gyfleoedd i weithredu'r strategaeth. "

Barn Cyllid Cymru

Tim y trafodiad gwreiddiol, yr Uwch Swyddogion Buddsoddi Cenydd Rowlands a Steve Galvin weithiodd gyda'r Swyddog Datblygu Portffolio, Sam McAlister-Smith i gwblhau'r buddsoddiad yn Pinnacle. Meddai Sam:

"Bydd caffael Fast Technology, sy'n fanwerthwr aml-frand, yn cryfhau sefyllfa Pinnacle Document Solutions Ltd yn sylweddol yn y farchnad ac fe fydd yn gwella ei enw da fel un o brif gyflenwyr offer swyddfa yn y DU."

"Rydym yn falch iawn ein bod yn gallu parhau i adeiladu ein perthynas gyda Clive a'i dîm ac mae'r cwmni bellach mewn sefyllfa dda i fynd ymlaen i ennill hyd yn oed mwy o lwyddiant yn dilyn y caffaeliad hwn. Fel cefnogwr hirdymor i fusnesau yng Nghymru, mae Cyllid Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi ei gwmnïau portffolio wrth iddynt ehangu a thyfu. "