Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion portffolio | Dyfodol disglair i Silvergate ar ôl trefniant gwerthu a gadael Cyllid Cymru
16/06/2015

Dyfodol disglair i Silvergate ar ôl trefniant gwerthu a gadael Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru wedi gadael ei fuddsoddiad ecwiti yn Silvergate Plastics o Wrecsam yn llwyddiannus, gan werthu ei holl gyfranddaliadau i dîm Cyfarwyddwyr Gweithredol Silvergate.

Ar ôl cefnogi'r cynhyrchydd deunyddiau lliwio plastig ers i'r rheolwyr brynu'r cwmni yn 2008, mae Cyllid Cymru yn falch iawn o fod wedi bod yn gysylltiedig â'r cwmni dros y chwe blynedd a hanner diwethaf, a bydd yn parhau i gefnogi'r busnes fel darparwr cyllid.

Sefydlwyd Silvergate Plastics yn wreiddiol ym 1984, ac mae wedi tyfu'n gyflym dros y blynyddoedd diwethaf i ddod yn weithgynhyrchydd lliwiau wedi'u teilwra mwyaf y DU. Yn 2008, prynodd AWB Plastics Ltd y cwmni oddi wrth British Vita gyda chymorth Cyllid Cymru. Ers hynny mae'r cwmni wedi mynd o nerth i nerth, gyda buddsoddiad parhaus sy'n galluogi'r gwneuthurwr deunyddiau lliwio plastig i ddatblygu dyfeisiau sy'n gwella perfformiad, darparu gwasanaeth i safonau sy'n cymharu â'r goreuon a mentro i farchnadoedd rhyngwladol newydd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae trosiant y cwmni wedi tyfu'n gyflym o £4.2 miliwn i £8.6 miliwn.

Meddai Tony Bestall, rheolwr gyfarwyddwr Silvergate Plastics: "Rydym yn falch iawn o fod yn berchen ar Silvergate Plastics yn ei gyfanrwydd ac yn ddiolchgar iawn bod Cyllid Cymru wedi gallu ein helpu i dyfu i fod yn sefydliad cynaliadwy a ffyniannus. Rydym yn edrych ymlaen at gyflawni ein hamcanion twf parhaus drwy ddarparu cynhyrchion perfformiad uchel sy'n diwallu union anghenion ein cwsmeriaid."

Wrth sôn am drefniant gadael Cyllid Cymru a Silvergate, dywedodd y Rheolwr Portffolio Jerry Mobbs: "Fel cefnogwr hirdymor Silvergate Plastics, mae ein buddsoddiad wedi bod yn allweddol o ran helpu'r cwmni i ddatblygu ei brosesau a'i dechnoleg, gan sicrhau twf o flwyddyn i flwyddyn. Mae gan Silvergate dîm rheoli cryf ac rydym yn hyderus y bydd yn parhau i ddatblygu'r cwmni i sicrhau rhagor o lwyddiant a chyrraedd ei nodau hirdymor. "