Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion portffolio | Deloitte yn cyhoeddi bod SIPHON ymhlith y cwmnïau technoleg sy'n tyfu gyflymaf yn y DU
04/12/2015

Deloitte yn cyhoeddi bod SIPHON ymhlith Y cwmnïau technoleg sy'n tyfu gyflymaf yn y du

Cyhoeddodd SIPHON Networks Ltd (SIPHON), un o brif Ddarparwr Datrysiadau Cyfathrebu Unedig (UC) heddiw ei fod wedi cael ei raddio yn  safle 23 ar restr Fast 50 Technoleg uchaf Deloitte yn y Du, sy'n graddio'r 50 cwmni technoleg sy'n tyfu gyflymaf yn y DU.

Mae’r graddfeydd hyn yn seiliedig ar dwf cyfalaf canrannol yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf.  Yn ystod y cyfnod hwn tyfodd SIPHON gymaint â 644%.

"Mae Fast 50 Technoleg Deloitte yn rhoi proffil gwych i gwmnïau technoleg ac mae'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel un o'r gwobrau busnes mwyaf pwysig yn y sector," meddai David Cobb, partner arweiniol, gyda Fast 50 Technoleg Deloitte y DU a'r Rhaglenni EMEA Technoleg Fast 500.

"Mae llwyddo i gyrraedd y Fast 50 Technoleg Deloitte yn y DU yn dyst i ymrwymiad cwmni i dechnoleg," parhaodd Cobb. "Gyda'i gyfradd twf o 644% dros bedair blynedd, mae SIPHON wedi profi bod gan ei arweinyddiaeth y weledigaeth a'i fod yn benderfynol o dyfu dan amodau cystadleuol.”

Dywedodd Steve Harris, cyd-sylfaenydd a rheolwr gyfarwyddwr SIPHON, "Rydym wrth ein bodd yn canfod ein hunain ymhlith rhestr fawreddog Fast 50 Technoleg Deloitte y DU. Mae'n anrhydedd mawr i gael ein cydnabod am y twf mae SIPHON wedi llwyddo i'w gyflawni ac wedi ennill ymddiriedaeth y sianel Cyfathrebu Unedig, cynyddu nifer y darparwyr gwasanaethau ac mae ail-werthwyr gwerth ychwanegol (VARs) yn troi atom ni i fanteisio ar ein harbenigedd ar draws portffolio eang o gynhyrchion CU a gwasanaethau proffesiynol. "

Ychwanegodd Rob Smith, cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr technegol, "Mae ein ffocws yn parhau i fod ar yrru ein llwyddiannau ein hunain trwy wneud ein cwsmeriaid yn llwyddiannus yn yr hyn maent yn ei wneud. Gyda thîm cryf yn eu lle ar draws y cwmni a'r gwelliannau i brosesau sydd wedi cael u rhoi ar waith  yn ystod y 12 mis diwethaf wrth i ni baratoi ar gyfer cynnydd pellach mewn busnes, mae SIPHON yn barod i gyflawni ar y cam nesaf o'n cynnig technolegol galluogol unigryw. "

‘Wrth ganmol SIPHON ar ei gyflawniad, dywedodd Jerry Mobbs, Dirprwy Reolwr Portffolio Cyllid Cymru: "Mae Technoleg Fast 50 Deloitte yn dathlu llwyddiant yr hanner cant o gwmnïau technoleg sy'n tyfu gyflymaf yn y DU ac mae'n un o raglenni gwobrau technoleg mwyaf blaenllaw y DU. Mae cyrraedd y 25 uchaf yn anrhydedd sylweddol i'r tîm yn SIPHON ac rydym yn eu llongyfarch nhw. Mae SIPHON yn parhau i ehangu a sicrhau twf cyffrous flwyddyn ar ôl blwyddyn wrth i'w dîm rheoli trawiadol yrru'r cwmni yn ei flaen. " 

Mae Fast 50 Technoleg Deloitte yn un o raglenni gwobrau technoleg mwyaf blaenllaw y DU. Bellach yn ei 18fed flwyddyn lwyddiannus, mae'n graddio safleoedd y 50 cwmni technoleg sy'n tyfu gyflymaf yn y wlad, yn seiliedig ar dwf refeniw dros y pedair blynedd ddiwethaf. Mae gwobrau Fast 50 y DU (UK Fast 50 Awards) wedi eu canolbwyntio yn gyfan gwbl ar dwf sy'n cael ei yrru gan eiddo deallusol arweiniol ac maent yn ddathliad o arloesedd ac entrepreneuriaeth. 

Mae rhestr lawn o enillwyr eleni a dadansoddiad o'r enillwyr yn ôl rhanbarth a sector ar gael ar http://www.fast50.co.uk/