18/11/2015

SmartKem yn Adeiladu Busnes Gweithrediadau yn Asia gyda Phenodiad Lefel Uwch Newydd

Mae datblygwr technoleg lled-ddargludyddion organig tru-FLEX® yn y DU wedi penodi hen law yn y diwydiant i gefnogi twf busnes gyda gwneuthurwyr Asiaidd.
   

Mae SmartKem, datblygwr hydoddiant sy'n gorchuddio lled-ddargludyddion organig ar gyfer gweithgynhyrchu cydffurfiol ac arddangosfeydd hyblyg ar blastig sy'n seiliedig yn y DU wedi ennill tir sylweddol yn y diwydiant arddangos Asiaidd, ar ôl i gytundebau masnachol arwyddocaol gael eu harwyddo gyda gwneuthurwyr blaenllaw.

I gefnogi'r twf cyffrous hwn mae'r arweinwyr yn SmartKem, dan arweiniad y Prif Weithredwr a'r Sylfaenydd Steve Kelly, wedi cael hwb yn ddiweddar gyda phenodiad arwyddocaol arall yn y diwydiant, sef Steve Marsh, sy'n ymuno fel Prif Swyddog Busnes. Mae Marsh yn dod â phrofiad helaeth o yrru cytundebau masnachol yn y diwydiant arddangosfeydd gydag o a hynny'n benodol o fewn Asia.

Mae'r recriwtiad hwn yn cydnabod bod y fan hon yn farchnad allweddol ar gyfer y diwydiant arddangos a hynny ar adeg pwysig, o ystyried esblygiad cyflym LCD cydffurfiol a hyblyg a datblygiad cynnyrch OLED. Mae Marsh yn deall y cyfleoedd cyffrous sydd yna yn SmartKem, oherwydd mae gweithgynhyrchwyr Asiaidd yn cydnabod yn gynyddol fod y llwyfan technoleg tru-FLEX® yn cynnig llwyfan gwahaniaethol lle gallant ennill manteision masnachol allweddol sydd yn well a thu hwnt i gyrhaeddiad eu cystadleuwyr tra'n darparu manteision o ddifrif i'r defnyddwyr yn y pendraw.

"Mae hwn yn gyfnod lle mae ein datblygiadau yn Asia wedi cyrraedd pwynt critigol, pan arwyddwyd y ddau gytundeb masnachol gyda gwneuthurwyr blaenllaw Asiaidd yn ddiweddar," meddai Steve Kelly, Prif Weithredwr a Sylfaenydd SmartKem. "Rydym wedi’n cyffroi bod Steve Marsh wedi ymuno â ni fel ein bod yn gallu manteisio ar ei brofiad o oruchwylio cytundebau masnachol yn Asia, er mwyn ymestyn cyrhaeddiad  tru-FLEX® ymhellach i mewn i'r diwydiant arddangos Asiaidd ehangach. Rydym mewn sefyllfa dda i ennil ein plwyf fel y prif darparwr technoleg ffilm-tenau trawsgludol o ddewis yn y rhanbarth hanfodol hwn a bydd Steve Marsh yn chwarae rhan allweddol yn y broses o fabwysiadu ein technoleg ar raddfa fasnachol ehangach fyth. "

Mae Steve Marsh yn gyfarwyddwr gwerthiant a marchnata sefydledig ar lefel uwch  gyda phrofiad eang iawn mewn gwerthiant rhyngwladol a phrofiad o wneud cyflwyniadau masnachol ar draws Asia, yr Unol Daleithiau ac Ewrop, ar ôl iddo weithio yn flaenorol i Philips. Yma, mae ei sylfaen cleientiaid yn cynnwys cwmnïau o'r radd flaenaf fel Nokia, Motorola a Sony Ericsson ymysg eraill.

"Mae hwn yn amser gwirioneddol gyffrous i fod yn ymuno â SmartKem ac 'rwyf wirioneddol yn edrych ymlaen yn fawr at gymhwyso fy ngwybodaeth i frand lled-ddargludyddion tru-FLEX®. Mae'r cynnyrch ar lefel uwch yn dechnegol ac mae'n ateb gwell lle y gall llawer o weithgynhyrchwyr trosoledd gael mantais sylweddol dros lwyfannau trawsgludwyr ffilm-tenau mwy traddodiadol. " Meddai Marsh pan ofynnwyd iddo am ei rôl newydd.

Mae llwyfan tru-FLEX® SmartKem yn dechnoleg lled-ddargludyddol arloesol sydd wedi ennill tyniant sylweddol yn fyd-eang fel y dechnoleg ffilm-tenau trawsgludol (TFfT) o ddewis ar gyfer gweithgynhyrchwyr arddangos sy'n chwilio am y cam nesaf o ran gwerth ychwanegol o ran profiad y defnyddiwr - hwn yw'r llwyfan TFfT  cydffurfiol gwirioneddol hyblyg sy'n gyfuniad o gost isel, hyblygrwydd i'r eithaf sy’n defnydd ychydig o ynni.

Un o gryfderau allweddol y llwyfan tru-FLEX® TFfT sydd wedi ei orchuddio â thoddiant yw y gall gael ei fabwysiadu yn syth i mewn i gynhyrchiad llinellau ôl arwyneb ('backplane') TFfT arddangos presennol a ddefnyddir yn gyffredin gan wneuthurwyr yn Asia heb yr angen am unrhyw offer newydd. Mae Tru-FLEX® SmartKem yn rhoi inc lled-ddargludyddol i weithgynhyrchwyr arddangos sy'n galluogi gorchudd trwybwn uchel, ar dymheredd isel trwy ddefnyddio offer côt hollt safonol ar swbstradau plastig cost isel. Yna gall yr araeau TFfT hyblyg-i'r-eithaf hyn gael eu hintegreiddio fel ystod o ôl arwynebau ('backplane') gyrrwr pixel gyda blaen arwynebau (front planes) OLED, DPC ac LCD ar gyfer gweithgynhyrchu arddangosfeydd ynni isel ac ysgafn, hyblyg-i'r-eithaf ar gyfer rhaglenni gwisgadwy, symudol arwyneb mawr.
 
Am ragor o wybodaeth am y farchnad arddangos hyblyg yn Asia, neu am wybodaeth ynghylch sut y gallwch chi groesawu technoleg ôl arwyneb (backplane) hyblyg, cysylltwch â'r tîm yn SmartKem drwy gyfrwng y wefan: www.smartkem.com.