07/10/2016

HSBC yn arwain ar gyd-fuddsoddiad o £5m yn Vizolution gyda Cyllid Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Vizolution ei fod wedi derbyn £5m mewn buddsoddiad ecwiti newydd i yrru datblygiad cynnyrch a thwf rhyngwladol yn ei flaen.

Mae Vizolution yn gwmni arweiniol ym maes Meddalwedd fel Gwasanaeth technoleg profiad cwsmeriaid, ac mae eu datrysiadau Omni-sianel yn cael eu defnyddio gan rai o'r cwmnïau gwasanaethau ariannol mwyaf yn y DU mewn telegyfathrebu a chyfleustodau er mwyn symleiddio teithiau eu cwsmeriaid. Ers ei lansio yn 2013, mae Vizolution wedi cyflawni cyfraddau twf blynyddol mewn digidau triphlyg ac maent wedi ennill nifer o wobrau yn y diwydiant sy'n adlewyrchu'r gwerth y mae eu datrysiadau yn eu cynnig i'w cleientiaid.

Mae HSBC wedi arwain y rownd buddsoddiad o £5m ac mae hynny wedi cynnwys cyfranddalwyr presennol, ymysg y rhain Cyllid Cymru yw’r mwyaf amlwg, sydd wedi buddsoddi £1 miliwn fel rhan o'r cylch. Mae Cyllid Cymru wedi cefnogi Vizolution dros rowndiau buddsoddi lluosog.

Bydd yr arian newydd yn cael ei ddefnyddio i ehangu Vizolution i farchnadoedd Gogledd America, gwledydd Asiaidd y Môr Tawel ac Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica, yn ogystal â sbarduno datblygiad cynnyrch cynyddol a fydd yn galluogi Vizolution i barhau i ddarparu datrysiadau arloesol sy'n arwain y farchnad.

Meddai Prif Weithredwr Vizolution Bill Safran: "Mae elfen sylweddol o'n llwyddiant wedi digwydd drwy gyfrwng partneriaethau gyda’n cwsmeriaid. Rydym yn ystyried bod y buddsoddiad gan un o'n prif gwsmeriaid, HSBC, yn dangos hyder amlwg iawn yn y datrysiadau rydym yn eu darparu i'r farchnad. Rydym wedi gosod targedau twf sylweddol yn y DU a bydd y buddsoddiad hwn gan HSBC yn ein helpu i gyflawni'r targedau hynny. Rydym hefyd yn falch iawn ein bod yn cael cefnogaeth gref barhaus gan Cyllid Cymru, sydd wedi helpu i ariannu ein llwyddiant hyd yn hyn. "

Meddai Richard Davies, Pennaeth Bydol dros Gynigion Bancio Masnachol HSBC: "Mae disgwyliadau cwsmeriaid o ran sut y maent yn cael mynediad at wasanaethau bancio yn newid yn gyflym, a hynny'n cael ei yrru gan dechnoleg newydd sy'n digideiddio ffyrdd o wneud busnes. Mae gwaith HSBC gyda llwyfan Vizolution wedi trawsnewid sut y gall busnesau wneud cais am gyllid, gan wneud eu bywydau yn symlach, yn gyflymach ac yn fwy cyfleus. "

Meddai Philip Barnes Swyddog Buddsoddi o dîm Mentrau Technoleg Cyllid Cymru: "Mae Vizolution wedi profi ei fod yn parhau i fod yn stori lwyddiant dros y blynyddoedd. Fel buddsoddwr sydd eisoes yn bodoli, rydym yn falch iawn ein bod yn gallu helpu i ariannu'r bennod nesaf yn eu datblygiad wrth iddynt ehangu eu cynnig cynnyrch i sectorau newydd a marchnadoedd rhyngwladol. "