Clinithink

 • Lleoliad:
  Pen-y-bont
 • Sector:
  TGCh, meddalwedd, gwasanaethau
 • Ewch i wefan y cwmni
 • Ffôn:
  02921 250195
 • Crynodeb o'r buddsoddiad:

  Mae Clinithink yn datblygu ei feddalwedd CLIX™ sy'n defnyddio dull Prosesu Iaith Naturiol Clinigol (CNLP) i helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i droi data meddygol distrwythur yn gofnodion cleifion manwl.

  Drwy fuddsoddiad ecwiti cychwynnol bu modd i Clinithink ddatblygu ei feddalwedd a'i bresenoldeb ym marchnad yr Unol Daleithiau. Roedd cyfraniad Cyllid Cymru hefyd yn hollbwysig o ran penderfyniad y cwmni i leoli ei ganolfan Ymchwil a Datblygu newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

  Cyd-fuddsoddwyr: Vanguard Atlantic, buddsoddwyr angel

 • Cyfanswm buddsoddiad:
  Heb ei ddatgelu
 • Cyfanswm y buddsoddiad Cyllid Cymru:
  Heb ei ddatgelu
 • Math buddsoddiad:
  Ecwiti
 • Diben:
  Menter technoleg
 • Swyddog gweithredol:
  Richard Thompson