Giles Thorley

Prif Weithredwr

Ymunodd Giles Thorley â Grŵp Cyllid Cymru fel Prif Weithredwr ym mis Ebrill 2016. Mae'n meddu ar brofiad sylweddol ar lefel uwch reolaethol ac ar brofiad buddsoddi ecwiti-preifat a enillodd yn ystod ei yrfa lwyddiannus dros gyfnod o ugain mlynedd ac mae o hefyd yn angel busnes.

Cyn ymuno â Cyllid Cymru, roedd Giles yn Bartner yn y cwmni ecwiti preifat TDR Capital LLP a oedd yn canolbwyntio ar weithgareddau tarddiad bargeinion. Cyn hynny treuliodd 9 mlynedd gyda Punch Taverns plc – treuliodd y flwyddyn gyntaf fel Cadeirydd, pan roedd consortiwm o fuddsoddwyr ecwiti preifat yn berchen ar y busnes, ac yna fel Prif Weithredwr yn dilyn gweithrediad Cynnig Cyhoeddus Cychwynnol (CCC). Cyn hynny bu'n gwasanaethu fel Prif Weithredwr Unique Pub Company plc - a grëwyd allan o’r Inntrepreneur Pub Company, menter ar y cyd rhwng Grand Metropolitan a Grŵp Bragu Foster's. Roedd Giles hefyd yn aelod sefydlol o Grŵp Principal Finance yn Nomura International plc ac fe chwaraeodd ran mewn nifer o gaffaeliadau gan gynnwys Unilease, Phoenix Inns, Angel Trains, Annington Homes a’r Inntrepreneur Pub Company.

Bu’n Gyfarwyddwr Anweithredol gydag Esporta, Ducati SpA, Tragus Holdings, TUI Travel ccc a Matthew Clark Wholesale Ltd; ar hyn o bryd mae'n gweithredu fel ymgynghorydd / buddsoddwr angel ar nifer o fusnesau newydd; ac mae'n Ymddiriedolwr sydd wedi hir-wasanaethu gyda Phrosiect Hwylio Rona. Mae Giles yn meddu ar radd yn y gyfraith o Brifysgol Llundain a chymhwysodd fel Bargyfreithiwr yn 1990. Mae'n aelod o Gyngor y Bar yng Nghymru a Lloegr.

Giles Thorley