Cartref | Pobl | Y tîm rheoli | David Staziker

David Staziker

Cyfarwyddwr Buddsoddi

David sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol dros fuddsoddiadau newydd a’n timau portffolio dyledion yng Nghymru yn ogystal â chyflawni’r cynllun Cymorth i Brynu - Cymru. Mae’n aelod o’r Tîm Rheoli Gweithredol a’r Pwyllgor Buddsoddi ac mae’n cymeradwyo trefniadau benthyca hyd at £500,000.

Mae'n gweithio'n agos â Chyfarwyddwr Buddsoddiadau'r Grŵp a’n Cyfawryddwr Buddsoddi arall, Rhian Elston, i reoli gweitheediadau rheoli cronfeydd strategol a gweithredol Cyllid Cymru.

Yn drefnydd cytundebau cyfalaf menter llwyddiannus, mae gan David brofiad helaeth o ysgogi cytundebau, cynlluniau gadael ac ailstrwythuro. Ymunodd â Cyllid Cymru yn 2002 o'r cwmni cyngor ariannol corfforaethol annibynnol, Gambit Corporate Finance. Cyn hynny treuliodd bum mlynedd yn PwC gan orffen ei gyfnod yno’n gweithio i'r tîm gwasanaethau trafodion.

Mae David yn Gymrawd Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig, mae ganddo gymhwyster cyllid corfforaethol ac mae ganddo Ddoethuriaeth mewn Mathemateg Gymhwysol.

David Staziker