Cartref | Pobl | Y tîm rheoli | Elen Jones

Elen Jones

Rheolydd Ariannol

Wedi ei chymhwyso fel Aelod Cyswllt o’r Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig, ymunodd Elen â Cyllid Cymru yn 2011 fel Cyfrifydd Ariannol, ar ôl treulio 6 mlynedd gyda News International yn Llundain. 

Cafodd ei dyrchafu'n Rheolydd Ariannol yn 2014 ac ar hyn o bryd mae hi'n arwain tîm sy'n darparu'r Grŵp gyda gwasanaethau cyfrifyddu a chefnogaeth.

Gyda chefndir mewn gwasanaethau archwilio a thrafodion, fe wnaeth Elen hyfforddi a chymhwyso gyda PWC yng Nghaerdydd ac mae hi'n rhugl yn y Gymraeg ac mewn Almaeneg. Mae ganddi radd mewn Gwyddoniaeth Rheolaeth ac Almaeneg o Brifysgol Abertawe a threuliodd flwyddyn yn astudio yn Awstria.

Yn rhedwraig ac yn feiciwr brwd mae Elen yn aml yn cymryd rhan mewn digwyddiadau codi arian Cyllid Cymru.