Cartref | Pobl | Y tîm rheoli | Judi Oates

Judi Oates

Swyddog Cydymffurfiad Grwp

Judi yw'r ysgrifennydd Cwmni cymwysedig a chanddi bymtheng mlynedd o brofiad o weithio yn y sector gwasanaethau ariannol. Cyn ymuno â Cyllid Cymru roedd Judi yn Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol ar gyfer Cwmni Yswiriant Bywyd Rhyngwladol a chanddo swyddfeydd yn Dubai, Hong Kong, Cyprus ac Ynys Manaw. Yn 2000 symudodd i Gymru ar ôl derbyn swydd fel Ysgrifennydd Cwmni Cynorthwyol yn Hyder ccc lle roedd ganddi gyfrifoldeb penodol dros yr Is-adran Buddsoddiadau a chyd-fentrau.

Mae Judi yn Ysgrifennydd Cwmni a Swyddog Cydymffurfio'r Grŵp a chanddi gyfrifoldeb dros faterion llywodraethu a chydymffurfio corfforaethol ar gyfer Cyllid Cymru ccc a'i is-gwmnïau.

Fel rhan o'i rôl, mae Judi wedi cael ei chymeradwyo gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol i gyflawni'r swyddogaeth o oruchwylio cydymffurfiaeth ar gyfer gweithgareddau rheoli cronfeydd a reoleiddir FW Capital Limited.

Mae Judi yn Aelod Cyswllt o Sefydliad yr Ysgrifenyddion a'r Gweinyddwyr Siartredig ac mae wedi llwyddo yn Arholiad Proffesiynol Cyffredin ac Arholiad Terfynol Cymdeithas y Cyfreithwyr.