Cartref | Pobl | Y tîm rheoli | Rob Hunter

Rob Hunter

Cyfarwyddwr Strategaeth

Mae Rob yn Gyfarwyddwr Buddsoddi Strategol yn Grŵp Cyllid Cymru, sy'n arwain ar godi arian ar gyfer y dyfodol a chynllunio strategol.

Yn arbenigwr ar gyllid cyhoeddus, mae Rob wedi dal nifer o swyddi uchel eu proffil yn y Weinyddiaeth Amddiffyn lle roedd yn gyfrifydd arweiniol yn y broses o greu a gwerthu QinetiQ plc yn ogystal â chreu Labordai Gwyddoniaeth a Thechnoleg Amddiffyn.

Yn ddiweddarach ymunodd â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru fel Cyfarwyddwr Cyllid a Rhaglenni cyn dod yn Gyfarwyddwr Cyllid yn Adran Gwyddoniaeth, yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru. Mae wedi bod yn ymwneud yn sylweddol â gwneud cais am gronfeydd gan gynnwys Cronfa Fuddsoddi Busnesau Bach a Chanolig Cymru, y Gronfa Datblygu Eiddo a'r Gronfa Twf Cyfalaf.

Yn Gyfrifydd Rheoli cymwys, mae Rob hefyd wedi bod yn aelod o banel buddsoddi yr Adran Gwyddoniaeth, yr Economi a Thrafnidiaeth ar gyfer Cronfa Twf Economaidd Cymru ac mae hefyd wedi ymgymryd â nifer o rolau cyfarwyddiaeth, gan gynnwys Cadeirydd Cwmni Daliannol Maes Awyr Caerdydd.

Rob Hunter