Cartref | Pobl | Micro loans team | Gaynor Morris

Gaynor Morris

Swyddog Buddsoddiadau

Yn ystod ei gyrfa mae Gaynor wedi gweithio gyda busnesau bach a mawr mewn amrywiaeth o  sectorau ledled Cymru.

Yn sgil bod yn berchen ar fusnes teuluol ei hun, mae ganddi ddealltwriaeth bragmataidd o’r heriau y mae perchnogion a rheolwyr busnesau’n eu hwynebu. Ymunodd Gaynor â Cyllid Cymru yn 2013 ac mae’n canolbwyntio ar greu cysylltiadau gyda busnesau bach yng Nghanolbarth Cymru sy’n edrych am fenthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ar gyfer ystod o anghenion buddsoddi.

Dechreuodd ei gyrfa fel rheolwr dan hyfforddiant ym Manc Barclays ac mae ganddi dros 22 mlynedd o brofiad mewn cyllid busnes.