Kelly Jones

Swyddog Portffolio

Mae Kelly yn cefnogi busnesau ym mhortffolio micro fenthyciadau Cyllid Cymru.

Gyda’i dull ymarferol, mae ganddi sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol ac mae hi'n chwarae rôl allweddol wrth ddarparu rowndiau dilynol o gyllid ar gyfer cleientiaid sy'n gweithredu mewn ystod eang o sectorau.

Ers iddi ymuno â Cyllid Cymru yn 2008, mae Kelly wedi adeiladu dealltwriaeth ddofn o'r broses fuddsoddi, am ei bod wedi ymgymryd ag amrywiaeth o rolau a oedd a wnelo cymorth buddsoddi a monitro.

A hithau’n rhedwraig frwd, mae Kelly wedi'i lleoli yn ein pencadlys yng Nghaerdydd ac yn gweithio gyda busnesau ledled Cymru.

Mae Cyllid Cymru yn awyddus i gefnogi ei gleientiaid presennol gyda chyllid dilynol er mwyn sicrhau eu bod yn tyfu, creu swyddi a chynyddu eu cyfraniad tuag at economi Cymru. Yr wyf yn rhoi cyngor ymarferol i'n cleientiaid, ac yn aml yn eu cyfeirio at sefydliadau fel Busnes Cymru i'w helpu i gyflawni eu huchelgais am dwf.

Kelly JonesSwyddog Portffolio

 

"Mae Cyllid Cymru yn awyddus i gefnogi ei gleientiaid presennol gyda chyllid dilynol er mwyn sicrhau eu bod yn tyfu, creu swyddi a chynyddu eu cyfraniad tuag at economi Cymru. Yr wyf yn rhoi cyngor ymarferol i'n cleientiaid, ac yn aml yn eu cyfeirio at sefydliadau fel Busnes Cymru i'w helpu i gyflawni eu huchelgais am dwf. "